Sju av tio: Inför obligatoriska hälsokontroller för äldre bilförare

Av på 20 december, 2020

Trots att försäkringsskadestatistik visar att 75-åringar är de som vållar minst olyckor i trafiken vill en majoritet se obligatoriska hälsokontroller för äldre bilförare. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

Att äldre personer ska tvingas genomgå hälsokontroller för att få sätta sig bakom ratten är en debatt som kommit och gått i Sverige. Inte minst har den varit stor när äldre bilförare med diagnos legat bakom dödsolyckor.

Men trots att Sverige är ett av få EU-länder som saknar obligatoriska hälsokontroller vid en viss ålder har ingenting hänt. Så sent som 2018 kom Transportstyrelsen med en rapport där slutsatsen var att det saknas fakta för att hälsokontroller skulle ha en positiv effekt på trafiksäkerheten, och att frågan därför inte behöver utredas vidare.

Men debatten lär vara långt ifrån över. En Sifo-undersökning visar att det finns ett starkt stöd för en lagskärpning. Sju av tio (68%) tillfrågade svarar att obligatoriska hälsokontroller för äldre bör införas medan bara var fjärde (26%) anser att dagens system, där det är läkarens skyldighet att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig, är tillräckligt.

– De flesta äldre är utmärka förare. Generellt blir man en bättre bilförare med åldern på grund av ökad erfarenhet och ökad självkännedom, men det finns statistik som visar att olycksrisken ökar igen efter 75-80 års ålder. Försämrad kognitiv förmåga leder till att dessa förare kan få problem i trafiksituationer med mycket information som kräver snabba beslut, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil och fortsätter:

– Obligatoriska periodiska hälsokontroller skulle sannolikt bli mycket resurskrävande. Risken finns också att en del äldre skulle sluta köra bil enbart för att de skulle uppleva tvånget som besvärligt. Det vore trist eftersom vi vet hur viktig bilen är för många äldres möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv. Samtidigt har vi en nollvision om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken och ska vi klara det krävs fler skarpa åtgärder. Detta är ingen lätt fråga, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Mest positiva till obligatoriska hälsokontroller är personer i åldersgruppen 35-55 år (76%) och 18-34 år (75%) samt kvinnor (70%). Lägst stöd har detta bland personer i åldersgruppen 56-79 år. I många EU-länder är 70 eller 75 år en vanlig gräns för att kallas till kontroll.

Totalt Män Kvinnor 18-34 35-55 56-79
Ja, det borde krävas hälsokontroller för alla äldre bilförare 68% 65% 70% 75% 76% 52%
Nej, dagens system där läkare rapporterar in i de fall det behövs räcker 26% 31% 22% 16% 20% 43%
Vet ej 6% 5% 8% 9% 4% 6%
Bas 1 033 523 510 317 368 348

Så farlig är du i trafiken
18–19 år: 3,5 gånger över snittet.
26–27 år: Två gånger över snittet.
40 år: Strax över snittet.
42–50 år: 1,5 gånger över snittet.
51–74 år: Värdet sjunker stadigt.
75 år: Värdet ligger 20 gånger under snittet.
76–90 år: Värdet ökar stadigt.
90 år och över: Risken dubbelt så hög som snittet.

Källa: Transportstyrelsen och If

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 3–6 september 2020. Totalt intervjuades 1033 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kvdbil

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in