Sju av tio svenskar vill ha bättre relation med sina grannar

By on 29 oktober, 2022

Den 31:e oktober är Grannens dag och endast varannan svensk har en god relation med sina grannar, samtidigt vill sju av tio svenskar ha en bättre relation med människor i närområdet.

En rapport från Svensk Fastighetsförmedling utreder symptom för, och botemedel mot, grannskräck. En slutsats från rapporten är att äldre har en mycket bättre relation med sina grannar än yngre – drömmen om bra relationer är däremot stark hos båda grupper.

Rapporten visar också att de goda relationerna bidrar till bättre hälsa, ökad trygghet och mindre ensamhet.

Det finns en tydlig diskrepans mellan relationen svenskar idag har med sina grannar och den de vill ha framåt. Bara varannan har en bra eller mycket bra relation med sina grannar idag, samtidigt som sju av tio vill ha en bra relation med sina grannar framöver.

De tre främsta hindren för en bättre relation är tidsbrist, att man inte har något gemensamt och att det inte finns bra sammanhang eller kontaktpunkter.

Vad hindrar dig från att ha en bättre relation med personer i ditt närområde idag (permanentbostad)?

 • Jag har inte tid – 29%
 • Vi har inget gemensamt – 26%
 • Inga kontaktpunkter eller sammanhang att utveckla en relation – 26%
 • Jag är inte intresserad – 24%
 • Tidigare konflikter, till exempel på grund av hög ljudnivå – 6%

– Tidsbrist är förståeligt. Att många ser en brist på kontaktpunkter eller sammanhang för att etablera en relation med sina grannar är däremot sorgligt. Framför allt med tanke på att så pass många vill ha en bättre relation med sina grannar, säger Jennie Skogsborn-Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling.

Vad av följande hade du kunnat tänka dig att göra tillsammans med personer i ditt närområde (permanentbostad)?

 • Sociala aktiviteter som grillkvällar, fika eller spelkvällar – 44%
 • Dela eller låna saker av varandra – 41%
 • Ta hand om bostadsområdet, till exempel måla, rensa ogräs eller städa – 31%
 • Bidrar till bostadsområdets trygghet till exempel nattvandring, grannsamverkan mot brottslighet – 28%
 • Hållbara initiativ till exempel loppisar – 27%
 • Fysisk träning – 21%
 • Dela gemensamma utrymmen eller faciliteter med varandra – 16%

– Hur folk vill umgås är egentligen inte raketforskning. Man vill helst grilla, fika eller spela spel. Man vill också låna saker av varandra, anordna loppis och se om bostadsområdet tillsammans. Suget för att umgås är stort. 52 procent tycker platser och sammanhang som underlättar möten med andra är viktigt för att känna sig hemma i ett område. Det stora problemet är att var fjärde person känner att de helt saknar kontaktpunkter för att utveckla en relation, säger Jennie Skogsborn-Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling.

Rapporten visar att ungas grannskräck är värre än äldres. Av de under 30 år har endast 30 procent en bra eller mycket bra relation med sina grannar. Samma siffra för de över 60 år är 64 procent. Båda åldersgrupperna har däremot en stor önskan om bättre grannrelationer framåt – 73 procent av de äldre och 61 procent av de yngre. En annan insikt är att unga, speciellt i storstäder, känner sig mest ensamma, men i lägst utsträckning vill ha en relation med personer i sitt område.

– Ungas situation på bostadsmarknaden är tuff som den är. Det är därför oroande att se att de både är de mest ensamma och de som ryggar undan mest för sina grannar. Det är tydligt att det finns en grannskräck som behöver brytas, säger Jennie Skogsborn-Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling.

En annan insikt är att social gemenskap mellan grannar och i närområdet är avgörande för att känslan av trygghet. 71 procent ser relationer till personer i närområdet som en trygghetsfaktor och 55 procent tycker att en bra gemenskap påverkar bostadsområdets attraktivitet. 35 procent tycker också att gemenskap blivit ännu viktigare efter pandemin.
 
Nöje | Sverige
Örebronyheter

Källa Svensk Fastighetsförmedling
Om rapporten
Rapporten har skrivits i samarbete med Prime & United Minds. En riksrepresentativ undersökning gjordes med 1000 respondenter från den svenska allmänheten under april och maj månad 2022, av Kantar Sifo.

You must be logged in to post a comment Login