Sju län svarar Trafikverket om hållbara transporter

Av på 1 september, 2020

Tillgängligheten i transportstråken in mot Stockholm måste förbättras för både person- och godstransporter. Det är kärnan i det svar som de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat till Trafikverket inför planeringen av framtidens resor.Svaret bygger på en omfattande process med brett deltagande från Stockholm-Mälarregionen.

– I Stockholm-Mälarregionen bor 43 procent av Sveriges befolkning, som tillsammans skapar 49 procent av landets BNP. När regeringen nu har tryckt på startknappen för en ny nationell infrastrukturplan är vi redo. Tack vare att vi startade för två år sedan har vi hunnit göra ett gediget arbete med uppdaterade faktaunderlag. Det här är första steget i presentationen av våra gemensamma prioriteringar för staten, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för åtgärder i transportinfrastrukturen.Utgångspunkten för Mälardalsrådets inspel är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem (“ Systemanalys 2020”), som fastställts i En Bättre Sits politiska styrgrupp.Mälardalsrådets arbete har skett i nära samarbete med Trafikverket och visar på vilka satsningar som Stockholm-Mälarregionen prioriterar i den nationella infrastrukturplaneringen.

Läs svaret till Trafikverket på Mälardalsrådets hemsida.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Länet
Örebronyheter

Källa: Mälardalsrådet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in