Skål för sju nya sjukvårdsböcker av personal från Örebro universitet

By on 29 augusti, 2023
Karin Hugelius berättade om sin nya bok, som lär ut hur sjuksköterskor ska arbeta vid olika typer av kriser och katastrofer.
Foto: Jesper Mattsson

Här firas sju nya böcker, som åtta av medarbetarna vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet har bidragit till. Det handlar både om helt nyskrivna böcker på svenska och kapitel i stora internationella läroböcker.

– Det är djupt imponerande att man samtidigt har så många böcker och bokkapitel, både nationellt och internationellt. Det visar att verksamheten är eftertraktad, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

När forskarna Mats Eriksson och Karin Hugelius upptäckte att de bägge skulle komma ut med nya böcker under 2023 började de prata om en gemensam releasefest. Men det blev större än de trodde, för snart visade det sig att fler av institutionens medarbetare var nära publicering. Totalt handlar det om sju böcker som helt eller delvis skrivits av kollegorna på Institutionen för hälsovetenskaper.

– Det är jättehäftigt och vi känner att vi måste ta tillfället i akt och fira det här. Vilken kompetens det finns i gruppen, säger Mats Eriksson

Han medverkar i den nya boken Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. Mats Erikssons bokkapitel handlar om smärta hos nyfödda barn.

– Det är ett sätt att föra vidare den forskning vi har. Kunskapsöverföring är bland det viktigaste som vi har att göra som forskare.

Åtta författare på releasefest. I bakre raden syns Kerstin Prignitz Sluys, Maria Hälleberg Nyman, Karuna Dahlberg, Mats Eriksson och Elisabeth Bergdahl. Längst fram står Maria Jaensson, Emma Olsson och Karin Hugelius.
Foto: Jesper Mattsson

Böcker som sprids internationellt

De nya böckerna kommer bland annat att användas vid utbildningar av vårdpersonal, både i Sverige och utomlands. Till exempel handlar det om ett kapitel i den mycket spridda engelskspråkiga kursboken Critical Care Nursing.

Men böckerna kommer också att kunna göra nytta för redan yrkesverksamma inom vården – på allt från avdelningar för barn som fötts för tidigt till katastrofplatser.

Sjukvård i krig och katastrof

Karin Hugelius har under lång tid arbetat vid kris- och konfliktområden runt om i världen. Efter pandemin och i en tid med både pågående krig i Ukraina och ett stort antal skjutningar i Sverige märks efterfrågan på hennes kunskaper.

– Det saknas helt och hållet litteratur inom mitt specialområde som är katastrofsjukvård. Just nu ligger det väldigt mycket i tiden, men så har det inte alltid varit. Helt plötsligt är det här på allas läppar.

Hennes bok Omvårdnad vid katastrofer och särskilda händelser ska kunna användas både av de som redan arbetar som specialistsjuksköterskor och de som läser på universitetet för att bli sjuksköterska om några år. För boken fyller ett tomrum.

– Det har nästan inte funnits i svenska sjukvårdsutbildningar fram tills nu. Det fanns efter Kalla kriget, men sedan tog man bort det. Och nu skriker alla efter det igen, säger Karin Hugelius.

Här är alla nya böcker som firades

…. 

Karin Hugelius – Omvårdnad vid katastrofer och särskilda händelser

Bussolyckor, bränder, skjutningar, pandemier, laviner, värmeböljor och krig är exempel på särskilda händelser och potentiella katastrofer. Att arbeta som sjuksköterska vid sådana händelser kräver särskilda kunskaper. Den här boken täcker de kunskapskrav som Socialstyrelsen ställer på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

….

Ann Catrine Eldh och Maria Hälleberg Nyman – Kunskapsbaserad omvårdnad och implementering

Del av boken Kvalitetsutveckling inom omvårdnad.
Att vara sjuksköterska innebär att tillhöra en profession, vilket är något unikt som endast ett fåtal yrkesgrupper gör. Med professionen följer ansvaret att upprätthålla professionens nivå när det gäller yrkesverksamhet och kompetens

….

Elisabeth Norman och Mats Eriksson – Smärta i nyföddhetsperioden

I Stefan Lundeberg (red) Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar.
Smärtbehandling till barn och ungdomar fortsätter att utvecklas som kunskapsområde och den kliniska tillämpningen av ny kunskap inom området får allt större spridning. Fortfarande finns det dock förbättringar som kan göras för att ytterligare optimera ett gott omhändertagande av barn och ungdomar inom sjukvården.

….

Emma Olsson och Ylva Thernström-Blomqvist – Smärta i nyföddhetsperioden och Hud-mot-hudvård

I Katarina Patriksson och Helena Wigert (red) Omvårdnad för barn och ungdomar – på avancerad nivå.
(Boken publiceras i början av 2024.)

….

Karuna Dahlberg, Maria Jaensson och Ulrica Nilsson – International Care of the Perianesthesia Patient

Chapter on International Care of the Perianesthesia Patient offers complete coverage on this key topic in Jan Odom-Forren (red) Drain’s Perianesthesia nursing: A critical care approach. The book provides comprehensive clinical content tailored specifically for perianesthesia nurses.

….

Kerstin Prignitz Sluys och C. Bell – Trauma Management

Kapitel i LM Aitken, A Marshall and T Buckley (ed) Critical Care Nursing.

Boken är en av de mest använda böckerna nationellt och internationellt som kurslitteratur inom Critical Care Nursing. Kapitlet innefattar hela spektrat på traumavård och inkluderar patientfall samt forskningsvinjett. Flertalet svenska lärosäten med specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård använder kapitlet “Trauma Management” som kurslitteratur.

….

Elisabeth Bergdahl och Fia Andersson (red) – Deltagarbaserad aktionsforskning

Deltagarbaserad aktionsforskning – Participatory Action Research (PAR) – är en internationellt växande rörelse inom framför allt samhällsvetenskaplig forskning. Inom PAR är det forskare och praktiker i olika verksamheter som tillsammans synliggör problem, undersöker och bidrar till utveckling och förändring. Deltagarna stärks genom att ta sig an problem, undersöka dem tillsammans och i processen tänka kritiskt och systematiskt i ett vidare perspektiv där resultat kan tillämpas och användas direkt i verksamheten.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet

You must be logged in to post a comment Login