Skärmlivet fångar svenskarna – var fjärde umgås mest på nätet

Av på 23 mars, 2019

Majoriteten av svenskarna anser att skärmtiden påverkar deras sociala liv positivt och en av fyra umgås huvudsakligen med sina vänner digitalt. Men det digitala umgänget verkar inte ersätta det fysiska – ju mer skärmtid man har desto mer träffar man sina vänner även offline. Samtidigt känner sig många mer ensamma. Det visar en ny undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Telenor.

Undersökningen omfattar 2000 svarande runtom i landet och visar att svenskarna blir allt mer digitala i sitt umgänge. Var fjärde svensk har majoriteten av umgänget med sina vänner över internet och sex av tio anser att digital kommunikation påverkar deras sociala liv positivt. Fyra av tio uppger att de fått en ny nära vän via digitala tjänster eller plattformar. Samtidigt upplever många (58 procent) att det saknas normer för hur de ska bete sig online.

– Att allt fler har stora delar av sitt sociala umgänge tillgängligt i fickan är i grunden positivt, då vi fått nya möjligheter att umgås med vänner och stärka banden med nära och kära. Samtidigt visar undersökningen att vi till stor del ännu söker svaren kring hur vi bör bete oss i den digitala samvaron. Vi är fortfarandenågot av digitala turister som utforskar vår skärmtid, säger Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.

Skärmtid får oss att ses mer
Det digitala umgänget verkar även leda till att man träffas oftare fysiskt. Undersökningen visar att en av fem svenskar (20 procent) anser att skärmtid leder till att de träffar sina vänner mer, medan en av åtta (13 procent) tycker motsatsen. Och ju mer skärmtid man har desto mer tycks man träffa sina vänner offline. Bland de som har fem timmar mobiltid per dag anser var tredje (33 procent) att det leder till mer fysiskt umgänge, jämfört med 15 procent bland de personer som använder sin mobiltelefon cirka en timme per dag.

Vi har kontroll över skärmlivet – men många känner sig mer ensamma
Synen på hur skärmtiden påverkar vårt sociala liv är dock inte odelat positiv. För även om en majoritet av svenskarna anser att de har god kontroll över sin mobilanvändning, så tycker en av fem (22 procent) att de använder mobilen för mycket och en av tre har även skuldkänslor över sitt mobilsurfande.

Samtidigt menar närmare varannan (44 procent) att digital kommunikation får dem att känna sig mer ensamma. Kvinnor känner sig mer ensamma än män, medan de äldre sticker ut som de minst drabbade i sammanhanget. Seniorer i pensionsåldern är även mest optimistiska till skärmlivet – sju av tio uppger att deras sociala liv påverkats positivt av utvecklingen.

– Skärmtiden har expanderat våra sociala nätverk, inte minst bland äldre. Detta är självklart väldigt positivt. Men det gör också att vi interagerar mer med personer i den perifera delen av våra nätverk, som vi är mer poserande mot. Det är då man som individ kan känna sig mer ensam trots att man har ett större socialt umgänge, säger Anne Grefberg, Leg. Psykolog.

För många är även mobiltelefonen det första och sista man ser varje dag. En av tre (33 procent) säger att de kollar mobilen innan de klivit upp ur sängen. Att umgås med skärmen är också det sista som de allra flesta (22 procent) gör innan de ska sova, framför att läsa en bok (21 procent) eller krama om en närstående (18 procent).

Om Skärmlivsrapporten
Svenskarna spenderar idag i snitt 3,5 timmar per dag enbart med mobilen. Sett över en livstid blir det cirka 12 år. Vad vi gör med tiden och hur skärmtiden påverkar våra liv har blivit föremål för mycket diskussion. Telenors Skärmlivsrapport utforskar svenskarnas digitala liv och dess inverkan på våra sociala relationer och beteenden. 

Om undersökningen
Den kvantitativa undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag av Telenor. Totalt har 2 003 internetintervjuer genomförts mellan 29 januari och 10 februari 2019. Resultaten är riksrepresentativa. Webbintervjuerna är genomförda inom ramen för en slumpmässigt rekryterad panel.

Urval av resultat:
60 procent av svenskarna anser att digital kommunikation påverkat det sociala livet positivt

 • Mest positiva är personer över 65 år, där 68 procent anser att det sociala livet påverkats positivt, jämfört med 56 procent bland 18-39-åringar.
 • 11 procent av svenskarna uppger att digital kommunikation påverkat deras sociala liv negativt.

45 procent uppger att hälften eller mer än hälften av umgänget med vänner sker digitalt. 25 procent uppger att majoriteten av umgänget med vännerna sker via digital kommunikation.

 • Av 18-39-åringar uppger 35 procent att majoriteten av umgänget med vänner sker digitalt.

20 procent av svenskarna anser att digital kommunikation ökar fysisk samvaro med sina vänner, jämfört med 13 procent som uppger att det leder till mindre fysisk samvaro med sina vänner.

 • Bland de som använder sin mobiltelefon ca en timme om dagen uppger 15 procent att det leder till mer fysisk samvaro med vännerna, och 10 procent uppger att det leder till mindre.
 • Bland de som använder sin mobiltelefon ca fem timmar om dagen uppger 31 procent att det leder till mer fysisk samvaro med vännerna, och 11 procent uppger att det leder till mindre.

40 procent av svenskarna har fått en ny nära vän digitalt. Uppdelning per region:

 • Norrland: 45%
 • Svealand utom Stockholm: 39%
 • Stockholm: 38%
 • Västra Götaland: 40%
 • Östra Götaland: 35%
 • Skåne: 45%

44 procent av svenskarna uppger att digital kommunikation har resulterat i att de känner sig mer ensamma. 10 procent uppger att det har resulterat i att de känner sig mindre ensamma.

52 procent av kvinnor uppger att digital kommunikation resulterat i att de känner sig mer ensamma, och bland män uppger 36 procent detta. Uppdelning per ålderskategori:

 • 18-39 år: 51%
 • 40-49 år: 45%
 • 50-64 år: 36%
 • 65- år: 39%

58 procent av svenskarna anser att de i hög grad har god kontroll över sitt mobilanvändand

22 procent anser sig i hög grad använda mobiltelefonen för mycket

33 procent kollar sin mobiltelefon innan de har gått upp ur sängen på morgonen.

22 procent uppger att det sista de gör innan de ska sova är att använda sin smartphone eller läsplatta. 21 procent läser en bok eller tidning, och 18 procent kramar eller pussar en partner eller familjemedlem.

33 procent av svenskarna uppger att de i viss eller hög grad har skuldkänslor på grund av så kallat slösurfande i mobilen. 44 procent upplever sig inte ha några sådana känslor alls.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in