Skenande övertidsarbete på labben under pandemin

Av på 30 juni, 2021
Arkivbild

Under pandemin har labben varit underbemannade och i vissa regioner har övertidstimmarna fullkomligt skenat i väg. I en studie som fackförbundet Naturvetarna gjort, uppger 12 regioner att personalen arbetat över sammanlagt 241 000 timmar under 2020.

– Fullkomligt ohållbart, kommenterar Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Övertiden inom den laboratoriemedicinska verksamheten i 12 av Sveriges regioner uppgick under 2020 till smått hisnande 241 000 timmar. Det motsvarar 116 årsarbetskrafter.

Under pandemin har den laboratoriemedicinska verksamheten tvingats ställa om helt och hållet. Och detta i ett läge där det var brist på i stort sett allt. Det saknades personal, förbrukningsmaterial och instrument. Skillnaderna är stora mellan regionerna när det gäller tillgång på kompetens, teknisk utrustning och ekonomiska förutsättningar. Det innebär att man i många regioner gått på knäna, och att patienterna inte fått tillgång till en jämlik vård. Riktigt tufft har det varit i region Uppsala. Här var övertiden fem gånger så stor som i Stockholm.

– Patienterna och personalen är de som får betala priset för bristerna i den nationella samordningen och resurstilldelningen, säger Per Klingbjer.

Under de senaste åren har antalet anställda biomedicinska analytiker i regionerna stadigt minskat, samtidigt som antalet andra specialiteteter, i huvudsak biologer och kemister, ökar snabbt.

– Det är en effekt av den omställning som pågår inom hälso- och sjukvården, men också av att allt färre utbildade biomedicinska analytiker väljer en region som arbetsgivare. I regionerna saknas karriärvägar och livslönen för yrkesgruppen här är orimligt låg, säger Per Klingbjer.

Naturvetarna driver på för en förändring, för att göra regionerna till mer attraktiva arbetsgivare. Det som krävs för att attrahera fler biomedicinska analytiker är en lönestruktur som gör det till ett sunt ekonomiskt val att investera i utbildningen, utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsbelastning.


Faktaruta om studien:

  • Underlaget till rapporten har insamlats genom intervjuer med verksamhetsansvariga för laboratoriemedicin i Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro, Region Östergötland, Västragötalandsregionen och på Unilabs. 
  • För att komplettera bilden har även en enkät skickats ut till samtliga regioner i Sverige. 15 av 21 regioner har besvarat den.
Region Övertid (h)
Region Uppsala 143 213
Region Stockholm 28 118
Västra Götalandsregionen 22 104
Region Jönköpings län 10 523
Region Västmanland 9 000
Region Värmland 5 948
Region Jämtland Härjedalen 5 847
Region Örebro län 5 500
Region Västernorrland 3 000
Region Halland 2 962
Region Gävleborg 2 245
Region Dalarna 2 130

Antalet registrerade övertidstimmar under 2020 inom laboratoriemedicinen i regionerna.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturvetarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in