Skolmåltiderna en viktig del av politiken i kommunerna

By on 28 juni, 2023
Bild: Martin&Servera

Martin & Servera-rapporten 2023, skolmåltiderna en viktig del av politiken i Sveriges kommuner.

Nyligen frågade Martin & Servera ett femtiotal personer med ansvar för de offentliga måltiderna om vilka kommunala politiska mål som skolmåltiderna i Sveriges kommuner har att leva upp till. Det visar sig att eko fortsatt väger tyngre än lokalproducerat, åtminstone när det gäller nuvarande målsättningar för kommunernas skolmåltider.

– Som den grossist som levererar mat, dryck och utrustning till flest skolor i Sverige vill vi vara med och bidra till fortsatt utveckling av den svenska skolmåltiden genom att sprida kunskap och inspirera. Därför gör vi då och då en undersökning och en rapport med fakta och inspiration om offentliga måltider, säger Stefan Calrell, försäljningsdirektör offentlig marknad, Martin & Servera.

Nyligen (våren 2023) genomfördes en webbenkät som distribuerades till tjänstemän med ansvar antingen för upphandling eller för måltidsverksamheten i en kommun. Ett femtiotal personer besvarade enkäten.

Under lång tid har det i media skrivits spaltmeter om hur ekologiskt tappat mark och hur många kommuner i stället prioriterar lokala livsmedel. Det visar sig inte stämma – åtminstone inte vad gäller befintliga målen. Undersökningen visade att:

  • 19% av kommunerna har mål för andelen lokala/regionala produkter
  • 34% av kommunerna har mål för andelen svenska produkter
  • 79 % av kommunerna har mål för andelen ekologiska produkter
  • 95 % av kommunerna har mål för minskat matsvinn

– Det här är ju naturligtvis siffror som måste tas med en nypa salt med tanke på att undersökningsresultaten baseras på förhållandevis få svar. Men resultatet ger ändå en fingervisning om hur prioriteringarna ser ut i kommunerna, säger Christina Gezelius, informationschef på Martin & Servera.

Samtliga svar har sammanställts i Martin & Servera-rapporten 2023: Den viktiga skolmåltiden. Där finns också en del annan inspiration och kunskap från måltids-Sverige (se pdf här intill).

– Kanske kommer politiska mål för de offentliga måltiderna att skifta fokus. Min förhoppning är att politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner väljer att sätta mål som fokuserar på att erbjuda barn och ungdomar hållbara och näringsrika måltider tillagade av råvaror av bra kvalitet, säger Stefan Calrell.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Martin&Servera

You must be logged in to post a comment Login