Småbarnsfamiljer fortsatt sugna på fritidshus i Sverige

By on 27 juli, 2022
Foto: SkandiaMäklarna

Nu går charterresorna till solen igen precis som före pandemin. Allt fler svenskar uppger att deras intresse av att köpa fritidshus är lägre nu än före pandemin, visar en ny undersökning av SkandiaMäklarna. Bland familjer med yngre barn är det flest som säger sig vara mer intresserade.

När pandemin slog till blev de flesta svenskar tvungna att tillbringa sin tid inom landets gränser. Fler lockades att hitta nya alternativa tillflyktsorter för avslappning. Något som bidrog till att fritidshusmarknaden fick en rejäl skjuts. Efter restriktionerna upphävdes har det ökade intresset avtagit. Bland dem som säger att deras intresse av att skaffa fritidshus är större nu än före pandemin sticker däremot småbarnsfamiljer ut.

  • Hos familjer med yngre barn uppger 18 procent att de är mer intresserade av att köpa ett fritidshus nu än före pandemin.
  • Bland familjer med äldre barn är elva procent mer intresserade av att köpa ett fritidshus nu.
  • Majoriteten av svenskarna, 66 procent, är lika intresserade av att köpa fritidshus i dag som de var före pandemin.
  • 18 procent säger att deras intresse för fritidshus är lägre i dag än före pandemin.

– Möjligheten att nu kunna resa och en uppdämd lust att upptäcka världen har säkerligen bidragit till att intresset för fritidshus minskat en aning. Hos barnfamiljer tror jag att insikten om att ett fritidshusköp är en långsiktig investering är något som bidrar till att intresset kvarstår och även i vissa fall ökar. Men också för att många kommer arbeta mer på distans i framtiden, säger Andreas Moritz, VD på SkandiaMäklarna.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 18-20 maj 2022 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor, 18+ år, i Sverige.

Är du mer intresserad av att köpa fritidshus i Sverige nu, än före pandemin (dvs mars 2020)?

  Totalt Unga vuxna utan barn Familj med yngre barn Familj med äldre barn Arbetsaktiva äldre utan barn Pensionär/ Arbetsinaktiva äldre utan barn
Ja, jag är mer intresserad nu 8% 8% 18% 11% 7% 2%
Ingen skillnad, jag är lika intresserad/ointresserad som tidigare 66% 61% 56% 62% 68% 77%
Nej, jag är mindre intresserad nu 18% 15% 20% 22% 18% 18%
Vet ej 8% 16% 7% 5% 7% 4%

Sverige
Örebronyheter

Källa: SkandiaMäklarna

You must be logged in to post a comment Login