Snart dags för ansökan om krisstöd

Av på 7 april, 2019

Den 15 april planeras ansökan om krisstödet 2019 att öppna. Det är 730 miljoner kronor som ska fördelas till det svenska lantbruket genom ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd för att lindra konsekvenserna av torkan sommaren 2018.

Ytterligare 30 miljoner kronor kommer att avsättas för utvecklingsprojekt riktat mot trädgårdsnäringen. Detta för att främja möjligheterna för dessa företag att ha en höjd beredskap för extrema väderförhållanden även i framtiden.

– Syfte med krisstödet är att det ska riktas dit det gör störst nytta. Efter att vi samverkat med branschens olika parter har vi kommit fram till en fördelning som är väl grundad. Stödet kommer att göra nytta och det känns bra att vi kan öppna upp ansökan om några veckor. Nu uppmanar vi alla som har rätt till krisstödet att söka det, säger Mirja Hjers, avdelningschef på Jordbruksverket.

Stödets utformning är ännu inte är beslutat av regeringen, därför kan vissa justeringar tillkomma. Det kan till exempel tillkomma nya grödor som kan ge rätt till stöd. De föreslagna stödnivåerna har heller inte tagit hänsyn till en eventuell ökning av krisstödet i regeringens vårbudget och kan därför komma att justeras framöver.

De produktionsgrenar som kan ta del av stödet är:

  • Arealbaserad produktion av spannmål, frövall, oljeväxter och proteingrödor. Fullständig lista över godkända grödor finns på Jordbruksverkets webbplats.
  • Nötkreatursproduktion
  • Får- och getproduktion
  • Grisproduktion
  • Fjäderfäproduktion

Alla som vill ta del av krisstödet måste göra en ansökan, men det krävs olika uppgifter för olika produktionsgrenar
Om man har sökt gårdsstöd eller nötkreaturstöd i SAM Internet 2018 så kommer Jordbruksverket att basera krisstödet på de uppgifter som man har angett i sin SAM-ansökan 2018. Det innebär att man inte behöver lämna in uppgifter om arealer, grödkoder och nötkreatursinnehav i sin ansökan om krisstöd.

För får- och getproduktion kommer Jordbruksverket att utgå från uppgifter om djurinnehav som man angett i får- och geträkningen 2018.

När det gäller gris- och fjäderfäproduktion kommer det krävas uppgifter om genomsnittliga besättningar under 2018, därför är det bra att ha de uppgifterna tillgängliga när man gör sin ansökan.

Kundnummer är ett krav för att kunna söka krisstöd
Den som ska söka krisstödet behöver ha ett kundnummer eftersom detta är ett krav för att kunna ansöka. Har man någon gång lämnat in en SAM-ansökan så har man redan ett kundnummer, detta kan man se på Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats.

Den som saknar ett kundnummer ska kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på nummer 0771-223 223.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in