Snusare har ökad risk att dö av hjärtinfarkt

By on 1 september, 2018

Tidigare forskning visar att snusare som slutar snusa efter en hjärtinfarkt halverar risken att dö inom två år, nu har forskare på Danderyds sjukhus hittat en möjlig förklaring till varför snusare löper högre risk jämfört med icke-tobaksanvändare. Läkemedlet som används för att vidga kärlen vid en hjärtinfarkt har sämre effekt på snusare.

Doktoranden Lukasz Antoniewicz disputerar idag den 24 augusti på ämnet ”Effects of cigarettes, e-cigarettes and Swedish snus on vascular function.” Tillsammans med forskare från Umeå universitet har de funnit nya upptäckter, bland annat en sannolik förklaring till varför snusare har en ökad risk att dö av sin hjärtinfarkt.

Nitroglycerin är ett mycket vanligt läkemedel som används för att vidga kärlen vid en akut hjärtinfarkt. Vi har sett i vår studie att läkemedlet har sämre effekt hos snusare, berättar Lukasz Antoniewicz. Vi tror att det beror på nikotinet i snuset.

E-cigaretter är inte ofarliga
I avhandlingen har det framkommit flera indikatorer på att även e-cigaretter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Bland annat har vi sett att inhalation av e-cigaretter som innehåller nikotin ger en akut förhöjd kärlstyvhet, säger Lukasz Antoniewicz. Precis som hos snusarna där den förhöjda kärlstyvheten dessutom är kronisk. Förhöjd kärlstyvhet ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.


Kort om den del av avhandlingen som handlar om snus

 • I studien deltog 24 friska snusare i 45-årsåldern, som jämfördes med en kontrollgrupp icke-nikotinister. Det som undersöktes var dels artärstyvhet och dels kärlfunktionen.
 • Ett tydligt resultat var att snusarna svarade sämre på nitroglycerin, en kärlvidgande substans som ofta används vid akut hjärtinfarkt.
 • Man såg även signifikanta skillnader när det gäller artärstyvhet som är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och stroke.
 • Dessa fynd är helt nya men ännu preliminära, de är alltså inte publicerade i någon vetenskaplig tidskrift ännu, men blir det inom en snar framtid.
 • Delar av resultaten är dock redovisade på en internationell vetenskaplig konferens, European Respiratory Society.
 • Forskningen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och Umeå universitet. Handledare är medicine doktor Magnus Lundbäck, Karolinska Institutet samt läkare på Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

Korta fakta

 • Dagligrökningen i Sverige har gått ner till 11 procent för både män och kvinnor.
 • Snusningen har ökat i Sverige både bland män och kvinnor. Idag snusar var femte man och fyra procent av kvinnorna. Med tanke på att många förespråkar snus som ett ”rökavvänjningspreparat” finns risken att bruket fortsätter att öka.
 • Snus är förbjudet i alla andra EU-länder förutom Sverige som fått dispens.
 • E-cigaretter innehåller propylenglykol. Ett ämne som används bl a som kylarvätska och i rökmaskiner. Inhalation kan vara irriterande för luftrören.
 • E-cigaretter innehåller även glycerol, ett ämne som används som tillsats i mat för att göra den mer fyllig. Om det medför risker med att inhalera glykos är inte utrett.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login