SPPs tjänstepensionsaffär växer kraftigt

By on 15 juli, 2018

Första halvåret 2018 redovisar SPP ett resultat före skatt om 320 miljoner. SPPs premieinkomst – nästan uteslutande hänförlig till tjänstepensionsaffären – ökade med 26 procent.

– Det finns en färgglad palett av orsaker bakom den ökande tillväxttakten, om jag ska välja att lyfta något så är det vårt pågående byte av IT-plattform som möjliggjort en accelererande digitaliseringstakt. SPP blir kontinuerligt allt enklare och smidigare i relationerna med kunder och samarbetspartners. Och så våra fantastiska medarbetare såklart! säger Staffan Hansén, vd, SPP.

Antalet kunder som väljer SPP för sin tjänstepension ökade både inom fondförsäkring och sparande med garanti.

– Vi växer på alla fronter, och är extra glada över positivt flyttnetto både i fondförsäkring och sparande med garanti, säger Staffan Hansén.

Under första halvåret fick SPP Fonder 17,6 procent av de totala nettoflödena på den Svenska fondmarknaden. Med det hade SPP Fonder det fjärde starkaste nettoinflödet på fondmarknaden. Fondbolaget uppmärksammades även av Söderberg & Partners som det mest hållbara fondbolaget.

– Både nettoinflödet och utmärkelsen är ett kvitto på att hela SPP-koncernen navigerar i rätt riktning, något vi självklart är glada över, säger Staffan Hansén.

Koncernens hållbarhetsanalys har under våren utvidgats till att även integrera FNs 17 globala hållbarhetsmål – mål som har hög finansiell relevans för näringslivet.

– I takt med att vi får tillgång till mer information kan vi förfina och spetsa till våra analyser och på så vis fortsätta utveckla vårt erbjudande, avslutar Staffan Hansén.

SPP redovisar ett resultat före skatt om 320 miljoner kronor (457 miljoner kronor motsvarande period 2017). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 175 miljarder kronor (166). Inbetalda premier under första halvåret var 5 189 miljoner kronor (4 118). Solvenskvoten för SPP var per den 30 juni 160,6 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 0,5 procent under det första halvåret, och för en typkund som uppnått pensionsålder 0,9 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 5,8 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 1,9 procent.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login