All posts tagged "SPP"

 • Trots oro påverkas var tredje småföretag inte

  Trots oro påverkas var tredje småföretag inte av det ekonomiska läget, fyra av tio känner oro för att deras företag ska få ekonomiska problem under kommande 12 månader. Trots oron uppger en tredjedel att de inte påverkas av...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • Bara en av tio vill gå i pension vid 67

  Under de närmaste veckorna får sex miljoner svenskar ett orange kuvert med information om hur mycket som hittills har tjänats in till den allmänna pensionen. Varannan person kommer att läsa innehållet noga, 12 procent inte alls noga...

  • Posted februari 28, 2023
  • 0
 • SPP lanserar Sveriges första verktyg för att visa tjänstepensionens klimatavtryck

  Från och med idag kommer SPPs företagskunder att kunna se klimatavtrycket för sina anställdas samlade tjänstepensionssparande i SPPs fonder. ”Ditt klimatavtryck” visar även hur företagets sparande står sig mot jämförbart sparande utan hållbarhetskrav. Med ”Ditt klimatavtryck” får...

  • Posted oktober 6, 2020
  • 0
 • Att vi ska ligga i framkant inom hållbart sparande är för oss en självklarhet

  Under första halvåret 2020 hade SPP Fonder ett nettoflöde på cirka 7,2 miljarder kronor, tillika högst inflöden i den svenska fondmarknaden. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 230 miljarder kronor. Ett väldigt turbulent halvår avslutades därmed...

  • Posted juli 21, 2020
  • 0
 • Ny milstolpe för SPPs tjänstepensionsaffär

  SPP redovisar ett resultat före skatt om 329 miljoner kronor för första halvåret 2019. SPPs nyförsäljning ökade med 16 procent, och premieinkomsten växte med 18 procent. Tillväxten är främst kopplad till tjänstepensionsaffären. – Vi har nått en...

  • Posted juli 14, 2019
  • 0
 • Ökat intresse för räntefonder

  SPP Fonders räntefonder hade nettoinflöden på 6,4 miljarder, motsvarande 16,8% av de totala nettoflödena under året och placerar SPP Fonder i kategorin räntefonder på en 1a plats . – Vi har definitivt sett ett ökat intresse för våra...

  • Posted januari 19, 2019
  • 0
 • SPPs tjänstepensionsaffär växer kraftigt

  Första halvåret 2018 redovisar SPP ett resultat före skatt om 320 miljoner. SPPs premieinkomst – nästan uteslutande hänförlig till tjänstepensionsaffären – ökade med 26 procent. – Det finns en färgglad palett av orsaker bakom den ökande tillväxttakten, om...

  • Posted juli 15, 2018
  • 0
 • SPP ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige

  Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige startades inför klimatmötet i Paris 2015, ambitionen är att Sverige ska vara helt fritt från fossila bränslen år 2045.  Initiativet samlar idag mer än 200 företag, kommuner och organisationer som arbetar för att påskynda omställningen...

  • Posted augusti 18, 2017
  • 0
 • Ett bra pensionsår för SPP

  SPP levererade god avkastning till sina kunder i både fondförsäkring och sparande med garanti. SPP/Storebrand rankas som världens mest hållbara försäkringsbolag och SPP får högsta betyg för sin kundservice. SPP har under året breddat det åldersanpassade sparandet...

  • Posted februari 10, 2017
  • 0