Sprängämnesamnestin fortsätter till och med 11 januari

Av på 3 december, 2018

Amnestin för att lämna in sprängämnen har passerat halvtid och en hel del har lämnats in, i regionen är det Dalarna som sticker ut.

För att få en överblick över det som lämnas in har följande indelning gjorts:

  • Finkalibrig ammunition (kula upp till kaliber 19.9 mm + hagelammunition)
  • Tändmedel (sprängpatroner och tändhattar)
  • Sprängmedel (sprängämne pentylstubin och dylikt)
  • Krut (svartkrut, röksvagt krut och krutstubin)
  • Pyroteknik (fyrverkeri, rökammunition/rökeffekter och militär markeringsammunition)

För att inte riskera en olycka har man innan amnestin varit tydlig med att de som vill lämna in gods inte ska ta med och lämna in det fysiskt på en polisstation. Istället ska man kontakta polisen, som åker hem till vederbörande och kontrollerar det som är aktuellt.

Det innebär också att man registrerar en s.k. händelserapport för varje ärende, hittills har man i regionen haft ca 220 händelserapporter kopplat till amnestin.

Redovisningen för inlämnat gods sker i krutvikt

Totalt har man i regionen lämnat in ca 52 kg. Av det inlämnade står Dalarna för den största delen med drygt 38 kg, medan man i Örebro lämnat i ca 10 kg och i Värmland ca 4 kg.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in