Starkt stöd för bistånd

By on 19 augusti, 2022
Foto: Mihaela Oprisan/Save The Children

Det finns ett brett stöd för bistånd bland svenska väljare. I en ny Kantar Public-undersökning svarar drygt hälften (54 procent) att Sverige ska bidra minst lika mycket som man gör idag för att hjälpa barn och vuxna som drabbas av bland annat svältkatastrofer. Bara 17 procent håller inte med. Samtidigt har regeringen i vårbudgeten redan skurit ner på biståndet med närmare en femtedel. Andra partier går till val på att skära ner ännu mer. Rädda Barnen uppmanar dem att tänka om och istället värna biståndet under kommande mandatperiod.

Kantar Public har på uppdrag av Rädda Barnen ställt frågor till svenska folket om vad de tycker om svenskt bistånd. Resultatet visar att 58 procent av de tillfrågade anser att Sverige har ett ansvar att hjälpa barn och vuxna i andra länder som drabbas av svältkatastrofer. Detta i en tid då hungerkrisen lamslår delar av världen. En person dör av hunger var 48:e sekund i östra Afrika, och precis som i alla kriser drabbas barnen värst. Ett barn med allvarlig undernäring riskerar kroniska skador på hjärnan, försämrad syn, muskler som förtvinar och organ som sviktar. Vi ser liv som hade kunnat räddas, om det fanns mer resurser till hjälpinsatser.

– Jag får varje vecka nya rapporter från kollegor som vittnar om hur hungerkrisen slår mot samhällen. Det är vittnesmål om mammor som säljer sina ofödda barn i Afghanistan för att betala tillbaka skulder och ammande kvinnor som får slut på bröstmjölk på grund av undernäring. Världen står inför en stundande svältkatastrof och då är det förfärande att se politiska partier som antingen redan skär ner på bistånd eller går till val på att minska biståndet, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Under våren minskade den socialdemokratiska regeringen biståndet med en femtedel för att tillfälligt finansiera flyktingmottagande i Sverige och nu befinner sig landet i en valrörelse där två riksdagspartier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, går till val på att sänka biståndet med 30 procent eller mer för att i stället finansiera satsningar i Sverige. Vår undersökning visar att endast en dryg femtedel, 22 procent, av de tillfrågade tycker att pengar som nu används till internationellt bistånd bör användas i Sverige. En tydlig majoritet, 52 procent, instämmer inte.

– De nya siffrorna bekräftar det vi sett i vår insamling, det finns en stark vilja hos svenska folket att stödja internationellt biståndsarbete. Det är en tydlig signal till den sittande regeringen – och kommande regering – sluta ta från biståndsbudgeten för att använda pengarna i Sverige. De partier som vill skära i biståndet permanent borde verkligen tänka om. De har inte stöd i opinionen och deras förslag drabbar barn som nu mer än någonsin behöver vår hjälp och stöd, säger Helena Thybell.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Rädda Barnen. Den bygger på 1059 intervjuer med svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifo-panelen mellan 13–14 juni 2022.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login