Startar introduktionsprogram för läkare utbildade utomlands

Av på 12 januari, 2017
Läkare på Baggängens vårdcentral i Karlskoga

I Region Örebros västra länsdel startar i vår ett preST-program. PreST-programmet innebär ett introduktionsår och riktar sig till de som utbildat sig till läkare utanför Sverige, men inom EU. Läkarna får genom programmet kunskap och praktisk erfarenhet av svensk sjukvård samt en bra grund inför specialisttjänstgöring i allmänmedicin. Förhoppningen är att satsningen ska bidra till att stärka läkarbemanningen på de lokala vårdcentralerna.

PreST-programmet är en möjlighet att tillgodose utomlandsutbildade läkares behov för att komma in i det svenska sjukvårdssystemet. Genom att erbjuda programmet så gör vi det enklare och skapar en väg in i den svenska sjukvården, säger Gunilla Stenninger, distriktsläkare och samordnare, preST-programmet.

Introduktionsåret ger läkarna praktisk erfarenhet, från både vårdcentral och sjukhus. Läkarna kommer att få stöd från erfarna handledare liksom regelbundna föreläsningar och möjligheter att diskutera patientfall, läkemedelsfrågor, försäkringsmedicin, etik och andra frågor som är specifika för svensk sjukvård. Något som tidigare efterfrågats av läkare som börjat sin yrkesbana i Sverige efter genomförd läkarutbildning utomlands.

Framåtblickande satsning
PreST-programmet är ett samarbete mellan vårdcentralerna i Karlskoga, Degerfors och Laxå samt delar av Karlskoga lasarett.

Som hos många andra är vårdcentralernas behov att anställa fler läkare på olika nivåer stort. Ett preST-program är särskilt angeläget hos oss då många av våra distriktsläkare närmar sig pension och vi har relativt få ST-läkare i nuläget. ST-läkare är en förutsättning för primärvårdens fortlevnad så därför sätter vi oss nu vid rodret och gör en framåtblickande, offensiv satsning, säger Gunilla Stenninger.

Goda förutsättningar och utmaningar
Verksamheterna i den västra länsdelen är relativt små vilket områdeschef Lena Adolfsson menar är positivt, inte minst när man befinner sig i början av karriären. Det bidrar till ett nära ledarskap, en familjär stämning och som anställd får man en medicinsk bredd, då alla hjälps åt att ta hand om ett brett patientunderlag. I planeringenarbetet för preST-programmet har många lärdomar kunnat hämtas från Kumla vårdcentral, som genomfört liknande preST-program med god erfarenhet.

Det finns utmaningar liksom stor potential hos våra vårdcentraler. Vi ser detta som en bra möjlighet för att driva utvecklingen av primärvården framåt och ett gynnsamt läge för alla parter. Jag hoppas att vi med ett gediget preST-program ska kunna välkomna flera av morgondagens specialistläkare inom allmänmedicin till oss, säger Lena Adolfsson, områdeschef, Region Örebro län.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in