Staten behöver ta ett större ansvar för utbyggnaden av ny elproduktion

By on 16 oktober, 2023
Arkivbild

Utbyggnaden av ny elproduktion i Sverige haltar, trots att efterfrågan finns och kommer att öka framöver. Teknikföretagen har låtit konsultföretaget ELS Analysis studera problemen på marknaden, som förklarar varför investeringar i ny elproduktion går långsamt och vad politiken kan göra åt det.

Ett snabbt svar är att staten behöver ta ett mycket större ansvar för utbyggnaden av ny elproduktion.

Idag presenterade ELS Analysis sin rapport ”En ny era för elmarknaden och energipolitiken” på ett seminarium arrangerat av Teknikföretagen.

Rapporten identifierar att det idag finns mycket större risker förknippade med investeringar i elproduktion än tidigare: projekten är mer omfattande i storlek, elpriset är osäkert, livslängden är lång och ovanpå det finns den politiska ryckigheten som försämrar förutsättningarna.

Analysen visar att det finns ett större statligt engagemang i utbyggnaden i flera av våra grannländer, bland annat genom en tydligare politik, större riskdelning mellan stat och näringsliv samt olika former av stödsystem.

Rapporten mynnar ut i en politisk verktygslåda där det finns en rad olika politiska åtgärder att välja mellan för att få fart på investeringarna. Det handlar om att sätta upp tydliga mål för utbyggnaden av elsystemet, underlätta tillståndsprocesserna genom att det ska räcka med en enda myndighetskontakt och peka ut områden för ny produktionsutbyggnad.

Marknaden behöver dessutom ses över för att prissätta nyttor och ta betalt för kostnader som uppstår i relation till kraftslagens olika förmågor. Vidare kan stöttning från staten i investeringsfasen behövas och det krävs stora satsningar på teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad för att få tillräckligt med arbetskraft till sektorn.

– Rapporten pekar ut de faktiska problemen och fokuserar på lösningar för att få fart på utbyggnaden. Vi har ingen tid att spilla nu, därför vill vi bidra med konkreta verktyg som regeringen och dess samarbetsparti kan sätta i gång med på direkten, säger Miriam Münnich Vass, expert på energi och klimat på Teknikföretagen.

– Vi tror att det svenska elsystemet kan byggas ut på ett mer kostnadseffektivt sätt än i andra länder och vägen dit är via marknaden snarare än statliga subventioner. Staten och marknaden har helt olika roller och det behöver bli tydligt att alla måste hjälpas åt utan att gå in på varandras respektive ansvarsområden, fortsätter Miriam Münnich Vass.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Teknikföretagen

You must be logged in to post a comment Login