Stora beslag av cannabis första halvåret

By on 14 juli, 2021

Drygt 2,5 ton cannabis beslagtogs av Tullverket första halvåret i år. Det är mer än dubbelt så mycket som motsvarande period 2020, visar ny statistik som presenteras idag. Även mängden beslagtaget kokain och amfetamin ökar. Tullverket har stoppat fler riktigt stora narkotikapartier där det handlar om storskalig smuggling som bedrivs av kriminella nätverk.

Cannabisbeslag Öresundsbron

– Narkotikahandeln är den viktigaste inkomstkällan för de kriminella nätverk som ligger bakom skjutningar och skapar otrygghet i samhället. Vi lyckas inte stoppa allt men de stora narkotikabeslagen ger oss en möjlighet att utreda och få mottagare och organisatörer dömda. Det är ett betydande bidrag i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Dubbelt så många beslag över 100 kilo

Första halvåret i år gjorde Tullverket tio narkotikabeslag på över 100 kilo. Det kan jämföras med motsvarande period förra året då det gjordes fem beslag på över 100 kilo. Framför allt är det stora partier cannabis som beslagtas.

– Med mer resurser från regering och riksdag har vi kunnat anställa fler och vi arbetar idag mer underrättelsebaserat. Det minskade resandet under pandemin har också gjort att vi har kunnat lägga mer resurser på att kontrollera lastbilar och annan godstrafik. Det är där vi gör de riktigt stora beslagen, säger Charlotte Svensson.

Över 3000 narkotikabeslag

Antalet narkotikabeslag första halvåret i år var nästan 3 300, ungefär lika många som motsvarande period förra året. Däremot är det förändringar när det gäller mängderna beslagtagen narkotika. Så här ser beslagsmängderna ut för några av de mest välkända narkotikapreparaten första halvåret i år jämfört med första halvåret 2020. Helåret 2020 anges inom parentes:

• Cannabis ökar från nästan 1,2 ton till drygt 2,5 ton (helåret 2020: nästan 3,9 ton)
• Kokain ökar från 137 kilo till 168 kilo (helåret 2020: 216 kilo)
• Heroin minskar från knappt 10 kilo till knappt ett kilo (helåret 2020: 22 kilo)
• Amfetamin ökar från 166 kilo till 237 kilo (helåret 2020: 216 kilo)

– Statistiken ger oss ett kvitto på att vi gör nytta. Men vi slår oss inte till ro utan fortsätter att stärka vårt arbete mot narkotikasmugglingen och inte minst den organiserade brottsligheten. När vi stoppar narkotikan redan vid gränsen kommer den aldrig ut på gatan och det är en stor vinst för samhället, säger Charlotte Svensson.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Tullverket

You must be logged in to post a comment Login