Stora höstsådda arealer

Av på 1 december, 2018
Den höstsådda arealen av rågvete beräknas till 27 500 hektar. Jämfört med i fjol är det en ökning med hela 76 procent. Foto: Sandra Furulund

Sommartorkan medförde att årets grödor skördades tidigt. Det gav tid för många lantbrukare att hinna förbereda marken för höstsådd, något som utnyttjades i stor utsträckning. Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till 601 300 hektar. Det är 34 procent mer än i fjol och 14 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

Det blev stora arealökningar i alla delar av landet, särskilt jämfört med i fjol då den regniga hösten ofta medförde att fälten inte var farbara. I Hallands och Örebro län blev det ökningar med 64 respektive 52 procent jämfört med förra hösten. I Västra Götalands och Östergötlands län ökade den höstsådda arealen med 44 respektive 32 procent. I Skåne län var ökningen 31 procent jämfört med i fjol. Stora höstsådda arealer är bra ur flera perspektiv, inte minst för att de hjälper till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken.

Höstvetearealen i nivå med rekordarealen från 2016
Totalt i landet såddes den här hösten 418 600 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning som 2016 års rekordstora areal. Årets areal är 37 procent större än i fjol och 13 procent större än genomsnittet för de fem senaste åren.

Höstrågarealen den största sedan 2008
Den höstsådda arealen av råg blev 34 700 hektar, vilket är nästan 80 procent mer än förra höstens areal, 62 procent mer än femårsgenomsnittet och den största arealen sedan år 2008.

Arealerna med höstkorn och höstrågvete i nivå med 2016 års arealer
Höstkornarealen beräknas vara 20 400 hektar, vilket är i nivå 2016 års stora areal, 24 procent mer än fjolårsarealen och även 24 procent mer än femårsgenomsnittet. Den höstsådda arealen av rågvete beräknas till 27 500 hektar, vilket är i nivå med både femårsgenomsnittet och 2016 års areal. Jämfört med i fjol är det en ökning med hela 76 procent.

Höstrapsarealen också i nivå med rekordarealen från 2016
Höstrapsarealen har beräknats till 98 900 hektar, och är därmed 10 procent större än förra årets areal och i nivå med den rekordstora arealen från 2016. Höstrapsarealen är 11 procent större än femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen skattas till 1 200 hektar.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in