Stora mängder olagliga smällare beslagtas

By on 20 december, 2023
Beslag av pyroteknik på samma höga nivå som 2022.
Foto: Tullverket

Hittills i år har Tullverket beslagtagit cirka 43 000 smällare och andra olagliga fyrverkerier, och många av dem är så kallade bangers. Mängden är på samma höga nivå som under 2022, och en fördubbling av beslagen jämfört med 2021.

Smällarna beställs ofta på nätet från länder där de säljs lagligt. Många av mottagarna är minderåriga.

– Vi vet att det är populärt att beställa fyrverkerier inför nyår men att hantera fyrverkerier innebär risker både för dig själv och för din omgivning. Många unga känner heller inte till att man begår ett smugglingsbrott när man beställer. Det kan faktiskt leda till konsekvenser som många inte är beredda på, säger Lina Andersson, biträdande chef för Tullverkets kriminalavdelning.

Beslag av pyroteknik på samma höga nivå

Hittills i år har Tullverket beslagtagit cirka 43 000 pyrotekniska produkter. Det är på samma höga nivå som under föregående år. Under hela 2022 beslagtogs 49 000 pyrotekniska produkter. En genomgång visar att ungefär tre av fyra av de beslagtagna pyrotekniska produkterna är så kallade bangers.

I ärenden där Tullverket kunnat identifiera åldern på mottagarna visar det sig att drygt en tredjedel är under 18 år. Bland beslagen som gjorts hittills i år är den yngsta mottagaren elva år.

– Att det fortfarande beslagtas många bangers är tecken på att det görs många beställningar från andra länder. Vi vill uppmärksamma föräldrar på att det här förekommer och att det är bra att försöka ha koll på vad ungdomarna beställer på nätet. Vi har sett flera exempel på riktigt unga som är mottagare av bangers, säger Lina Andersson. 

Smugglingsbrott att föra in i Sverige utan tillstånd

I flera andra EU-länder är det lagligt att köpa den här typen av pyroteknik. Tullverket har sett att många beställningar görs från företag i Polen. Men att föra in produkterna i Sverige är olagligt om man saknar tillstånd och man riskerar att göra sig skyldig till ett smugglingsbrott. Är du dessutom under 18 år är det helt olagligt.

– Det finns en anledning till att bangers är olagliga, min uppmaning är att låta bli att beställa smällare från utlandet, säger Lina Andersson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Tullverket

You must be logged in to post a comment Login