Största prisuppgången på fritidshus i Örebro på sex år

Av på 11 juli, 2021
Arkivbild

Priserna på fritidshus steg med 16 procent i Örebro län under de senaste tolv månaderna. Det är den starkaste prisutvecklingen sedan 2015.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

Även i hela Sverige ökar priserna på fritidshus. I hela riket noterades en prisuppgång på 17 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.
 

Sammanlagt såldes 84 fritidshus i Örebro län mellan april och juni till ett genomsnittligt pris på 1,6 miljoner kronor. I fjol gjordes 75 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 2 559 fritidshus för i snitt 2,4 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

PRISERNA PÅ BOSTADSRÄTTER PÅ SAMMA NIVÅ SOM TIDIGARE

Priserna på bostadsrätter står i stort sett stilla i Örebro län. Medelpriset på de på försäljningarna under de senaste tre månaderna låg på samma nivå som för tre månader sedan.

I hela Sverige däremot ökar priserna på bostadsrätter. I hela riket noterades en prisuppgång på 1 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.
 

Bland kommunerna i Örebro stiger priserna på bostadsrätter i två av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Karlskoga där priserna steg med 5 procent. I Örebro däremot sjönk priserna med 1 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i nio av länets tolv kommuner.

Sammanlagt såldes 661 bostadsrätter i Örebro län mellan april och juni till ett genomsnittligt pris på 1,7 miljoner kronor. I fjol gjordes 601 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 36 209 bostadsrätter för i snitt 3,0 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

PRISERNA PÅ VILLOR ÖKAR I FLERA KOMMUNER

En rad kommuner i Örebro län ser en prisuppgång på villor. Störst var uppgången i Lindesberg där priserna steg med 14 procent.

På grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i åtta av länets tolv kommuner. Bland de resterande stiger priserna i fyra av fyra kommuner.I Örebro län som helhet går villapriserna upp med 6 procent. Även i hela Sverige ökar villapriserna. I hela riket noterades en prisuppgång på 6 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.
 

Sammanlagt såldes 538 villor i Örebro län mellan april och juni till ett genomsnittligt pris på 2,8 miljoner kronor. I fjol gjordes 580 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 18 419 villor för i snitt 4,1 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

FÖRSÄLJNINGAR AV VILLOR I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 22 2,1 miljoner
Degerfors 31 1,1 miljoner
Hallsberg 37 2,0 miljoner
Hällefors 12 0,7 miljoner
Karlskoga 52 1,9 miljoner
Kumla 55 3,1 miljoner
Laxå 9 1,1 miljoner
Lekeberg 29 2,5 miljoner
Lindesberg 50 1,7 miljoner
Ljusnarsberg 12 0,7 miljoner
Nora 34 1,8 miljoner
Örebro 195 4,2 miljoner
 
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

FÖRSÄLJNINGAR AV BOSTADSRÄTTER I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 7 0,9 miljoner
Degerfors 6 0,3 miljoner
Hallsberg 6 0,6 miljoner
Hällefors 0  
Karlskoga 97 0,6 miljoner
Kumla 32 1,4 miljoner
Laxå 0  
Lekeberg 9 2,8 miljoner
Lindesberg 25 0,6 miljoner
Ljusnarsberg 4 0,3 miljoner
Nora 8 0,7 miljoner
Örebro 467 2,1 miljoner
 
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

FÖRSÄLJNINGAR AV FRITIDSHUS I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 11 2,1 miljoner
Degerfors 5 2,3 miljoner
Hallsberg 5 2,5 miljoner
Hällefors 13 1,2 miljoner
Karlskoga 5 2,6 miljoner
Kumla 0  
Laxå 5 1,2 miljoner
Lekeberg 4 1,1 miljoner
Lindesberg 3 1,3 miljoner
Ljusnarsberg 5 0,6 miljoner
Nora 9 1,0 miljon
Örebro 19 1,8 miljoner
 
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 25 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

OM TOLKNING AV STATISTIKEN

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in