Stort stöd för folkbildning bland politiker och allmänhet.

Av på 25 april, 2013

för folkbildning i kommunerna och allmänheten är mycket positivt inställda till folkbildning. Bara i Örebro län deltog sammanlagt 745 985 deltagare i studieförbundens verksamheter under 2012. Trots detta har de kommunala anslagen till folkbildning i Sverige halverats på 20 år.

Enligt två nyligen genomförda Sifoundersökningar beställda av Folkbildningsförbundet är 97 procent av politikerna mycket eller ganska positiva till folkbildning. Samtidigt tycker 88 procent av allmänheten att studieförbunden är viktiga för samhället.

– Folkbildning har ett starkt engagemang och är en lång tradition i Sverige. Studieförbundens verksamhet bidrar till det livslånga lärandet och utvecklingen både i Örebro län och hela landet, säger Katarina Hansson ordförande i Örebro läns bildningsförbund.

Bara i Örebro län var det 64 104 deltagare i studiecirklar, 25 785 i annan folkbildning och 656 096 i ett kulturprogram under 2012. Ramarna för vilken typ av folkbildning som får stöd sätts av kommunpolitiker, ofta i samråd med studieförbund och folkhögskolor.

Den ena Sifoundersökningen, som riktades till de politiker som är ansvariga för folkbildning i kommunerna, visar att 3 av 5 anser att studieförbunden bidrar till lokal utveckling i hög eller mycket hög grad. Trots det har det kommunala genomsnittsbidraget till folkbildning per invånare i hela landet mer än halverats från 77 kronor 1992 till 35 kronor 2012. I Örebro län var det kommunala budgeterade genomsnittsbidraget per invånare 36,07 kronor under 2012.

– Trots folkbildningens starka ställning bland både politiker och allmänheten har bidragen till folkbildning sjunkit allt eftersom. För att kunna ha en bred folkbildningsverksamhet i hela landet är det viktigt att kommunerna inte fortsätter att minska bidragen, utan allra helst ökar dem, säger Jane Karlsson, länsbildningskonsulent i Örebro län.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in