Studie visar på möjlighet att använda T-celler som behandling av sjukdomar

By on 10 november, 2021
Arkivfoto:  Linda Harradine

Forskare har i en ny studie identifierat molekyler som spelar en viktig roll för kroppens immunförsvar.

– Vi visar på möjligheten att påverka T-celler som ett sätt att behandla sjukdomar som beror av immunförsvaret, säger Matej Orešič, professor i medicin vid Örebro universitet.

T-celler är en form av vita blodkroppar och alltså en del av människans immunförsvar. T-celler som inte fungerar normalt kan i stället leda till utveckling av cancer eller autoimmuna sjukdomar, som till exempel typ 1-diabetes. 

I studien har forskare vid Örebro universitet och Åbo universitet undersökt metabolism i mänskliga T-celler med den senaste tekniken för att analysera levande celler i laboratorium. De identifierade att vissa molekylära lipider –  ceramider och glykosfingolipider –  spelar en viktig roll i mänskliga T-cellers funktion. 

Cytokiner och immunförsvar

Det visade sig att dessa lipider uppträder avvikande i vissa undergrupper av T-celler. Det handlar om T-celler av typen Th 17, som är kopplade till immunförsvarets produktion av proinflammatorisk cytokiner – och till autoimmuna sjukdomar och cancer. Forskarna identifierade en molekyl – serinpalmitoyltransferas (SPT) –  som viktig för att reglera några specifika cytokiner (IL17A och IL17F) från Th 17-cellerna.

Att påverka mänskliga T-celler som en behandling av sjukdomar är nytt och erbjuder betydande alternativ i framtiden för att utveckla säkra och effektiva behandlingar cancer och autoimmuna sjukdomar. 

– Eftersom personer med fetma och diabetes ofta har förhöjda nivåer av ceramider, kan vår studie också öppna en väg för att bättre förstå det som inte är klarlagt idag. Det handlar om att personer med sjukdomar som kännetecknas av proinflammatoriska cytokiner och metabola sjukdomar, också drabbas hårdare av covid 19, säger Matej Orešič.

Hälsa | Örebro Örebro Universitet
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text: Maria Elisson
Arkivfoto:  Linda Harradine

You must be logged in to post a comment Login