Svag inledning på 2023 för e-handeln

By on 23 februari, 2023
Arkivbild

Svensk Handels E-handelsindikator för januari månad visar att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, sjönk med 17 procent jämfört med samma månad föregående år och med 12 procent om e-handeln från utlandet också inkluderas.

Förklaringen till minskningen är dels att färre e-handlade, 64 procent i januari år jämfört med 67 procent samma månad förra året, dels att e-handelskonsumenternas genomsnittliga inköpsbelopp för månaden minskade med hela 16 procent. E-handelsindikatorn är inte inflationsjusterad och bakom de dystra siffrorna döljer sig därmed en ännu kraftigare minskning sett till volymförsäljning.

– Tyvärr ser vi att den dystra utvecklingen fortsätter. Det allmänna konjunkturläget medför att konsumenternas köpkraft fortsätter att försvagas, något som slår hårt mot hela handeln, e-handeln inkluderat. Det finns inte mycket som tyder på att köpkraften kommer bli starkare i närtid, vilket är oroväckande, säger Per Ljungberg, Innovationschef på Svensk Handel.

Omsättningen i e-handeln sjunker på bred front i detaljhandelns branscher men e-handeln med kapitalvaror till hemmet har det extra tungt. E-handeln med hemelektronik och heminredning sjönk med nästan 40 procent och de första indikationerna för möbel- och bygghandeln visar på likartad utveckling. Mode-, skönhets- och sporthandeln utvecklades också svagt men backade inte lika kraftigt som de förstnämnda branscherna.

– Tidigare sanningar för e-handeln gäller inte längre. Nu behöver man vara kreativ i alla aspekter för att säkra lönsamhet och långsiktigt hållbar tillväxt. Istället för att fokusera på nyanskaffning av kunder behöver e-handlare satsa på att optimera och analysera sin befintliga kunddatabas för att kunna erbjuda relevanta erbjudanden, vid rätt tidpunkt och i rätt kanaler, avslutar Per Ljungberg.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Svensk Handel

You must be logged in to post a comment Login