Svaga klimatregler för sjöfarten trots protester

Av på 18 juni, 2021

Sjöfartens FN-organ IMO antog i går slutligt ett nytt globalt styrmedel som ska minska utsläppen från internationell sjöfart. Men de internationella förhandlingarna slutade med ett nederlag för Sverige. Trots högljudda protester antogs lägre utsläppsminskningar än vad man tidigare kommit överens om. “Vi är mycket bekymrade och besvikna”, uppger de svenska representanterna från Transportstyrelsen i en kommentar till beslutet.

Förhandlingarna inom IMO, International Maritime Organization, har pågått under en veckas tid. När det kom till styrmedelspaketet som ska minska växthusgasutsläppen på kort sikt inom den internationella sjöfarten hettade det till runt det digitala förhandlingsbordet. Ett 80-tal länder engagerade sig i frågan, men med endast en handfull rösters marginal antogs det liggande förslaget, som innebär att utsläppsminskningarna kommer att bli lägre än väntat.

I en kommentar till beslutet uppgav de svenska förhandlarna från Transportstyrelsen – som är den myndighet som representerar Sverige i förhandlingarna – att de inte ställer sig bakom dessa utsläppsminskningar.

“Vi är mycket bekymrade och besvikna över att kommittén och IMO inte har kunnat leva upp till det som IMO redan har kommit överens om i den initiala strategin. Världen ser på IMO och resultatet av överläggningarna är inte uppmuntrande. Vi från Sverige är mycket missnöjda och skulle ha velat se ett mer ambitiöst resultat ”, framförde Sverige i samband med antagandet.

Inte uppnå målen

Så här säger Sofia Malmsten, sakkunnig på Transportstyrelsen och förhandlare för Sveriges räkning, om de nya reglerna:

– Det här räcker inte för att uppnå vare sig IMO:s långsiktiga mål eller Parisavtalet. Den beslutade utsläppsminskningen är för liten och takten är för långsam. Det ger ingen säkerhet att målet till 2030 kommer att nås. Vi hade önskat ett regelpaket som leder till större utsläppsminskningar.

Sydamerika, Kina, Ryssland, Japan och Norge var några av dem som stödde förslaget. Det gjorde däremot inte medlemsstater inom EU, USA, Kanada, Nya Zeeland och vissa små önationer i Stilla havet och Karibien.

Nästa möjlighet att påverka det kortsiktiga styrmedelspaketet blir vid den planerade översynen år 2025. Ytterligare styrmedel med fokus på IMO:s långsiktiga mål diskuterades också under mötet och man enades om en arbetsplan för utvecklingen av dessa.

FAKTA

Det här handlar det om

  • IMO har som mål att utsläppen från den internationella sjöfarten ska minst halveras till 2050 och fasas ut i linje med Parisavtalets temperaturmål. Koldioxidintensiteten från världens fartyg ska minska med minst
  • 40 procent mellan 2008 och 2030.
  • IMO:s 2030-mål motsvarar en förbättring på minst 22 procent till år 2030 jämfört med år 2019 och var den lägsta nivå som bland annat Sverige kunde acceptera.
  • Den nu beslutade nivån kräver endast en förbättring på 11 procent mellan år 2019 och 2026. För åren 2027-2030 presenteras inga reduktionsnivåer utan det ska diskuteras senare.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Transportstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in