Svaga siffror för e-handeln i oktober

By on 21 november, 2023
Arkivbild

Svensk Handels E-handelsindikator för oktober månad, skattar e-handelns omsättning till 10,8 miljarder kronor. Det är en minskning med 8 procent jämfört med oktober 2022, och det kan konstateras att höstens försäljningsutveckling hittills har varit mycket svag.

Trots att något fler konsumenter e-handlade i oktober i år än samma månad förra året, 67 procent jämfört med 64 procent, sjönk totalomsättningen i e-handeln. Det beror på att den genomsnittliga totala köpesumman per e-handelskonsument för oktober månad var 13 procent lägre än i oktober 2022. Fler handlade alltså men till ett betydligt lägre belopp.

E-handelsindikatorn mäts i löpande priser utan att justera för inflationen, men en uppskattning av volymutvecklingen görs på totalnivå. Den totala omsättningsminskningen på 8 procent i löpande priser bedöms motsvara en minskning av totala e-handelsvolymen med 14 procent i oktober.

– Oktober var ännu en tuff månad för e-handeln i ett läge där flera e-handlare jobbar hårt för att nå lönsamhet. Många konsumenter har sannolikt hållit lite extra hårt i plånboken för att vänta in attraktiva erbjudanden i november, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Hittills i år, från januari till och med oktober, har omsättningen i e-handeln minskat med 6 procent i löpande priser jämfört med samma period under fjolåret. I många branscher är utvecklingen betydligt dystrare än så. November och december är alltid viktiga månader för handeln men de blir i år ännu mer kritiska.

Elektronikhandeln, som har backat 15 procent hittills i år, hade till exempel nära 30 procent av sin årliga e-handelsomsättning i november och december under 2022.

– Numera levereras attraktiva erbjudanden på nätet i princip hela november. Många konsumenter passar på att köpa sina julklappar till attraktiva priser. Enligt vår black week-prognos verkar många e-handlare nu få en ytterst välbehövlig försäljningsskjuts, säger Per Ljungberg.

Nu i veckan äger black week rum. Handelshögtiden är en av de absolut viktigaste för e-handeln och för många, i synnerhet mindre företag, är veckan av särskilt stor vikt. Samtidigt finns det flera lagar och regler att förhålla sig till när det kommer till rea-priser. Svensk Handel lägger stor vikt vid att utbilda medlemmar i frågorna, och uppmanar samtliga att följa de riktlinjer som finns.

– Vårt budskap är, och har alltid varit, tydligt. Handelns företag ska följa de riktlinjer om de nya regler som finns. Konsumenter ska givetvis kunna lita på att marknadsföring är korrekt. Vi är dock fortsatt av åsikten att det inte är helt lätt att göra rätt, vilket exemplifieras av att den vägledning Konsumentverket bistår med just nu är under omarbetning, säger Per Ljungberg.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Svensk Handel

You must be logged in to post a comment Login