Svåra samtal som behövs

By on 27 juli, 2017

Livet tar slut. Till slut. Forskning visar att äldre människor som vårdas i hemmet har ett behov av att prata om livet och döden, eller om att kroppen inte orkar på samma sätt som tidigare. Men hemtjänstpersonalen saknar ofta strategier för att hantera svåra samtal.

För första gången någonsin har forskare studerat kommunikationen mellan äldre och hemtjänstpersonal genom att spela in närmare 200 hembesök. Fokus ligger på det som sker i mötet. Resultaten visar att äldre har ett behov av att prata om existentiella frågor medan hemtjänstpersonalen fokuserar på att utföra själva vårduppgiften.

– Vi ser att de äldre många gånger tar initiativ till samtal om livets slut på olika sätt och att det uppstår en hel del brister i den kommunikationen. Det kan skapa ett onödigt lidande och är därför en viktig aspekt av vården som behöver lyftas fram, säger Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap.

”Det är slut med gubben snart”
Vid ett av hembesöken i studien får en äldre man hjälp med medicin och frukost. Besöket är stillsamt och mannen och vårdaren småpratar från och till. Mot slutet av besöket frågar vårdaren om mannen deltog i firandet dagen innan. Mannen svarar att han inte kände sig bra, att han är gammal och trött. Efter ytterligare en stunds tystnad säger mannen spontant och nästan viskande: ”Det är slut med gubben snart”.

– En sådan här situation kan vara utmanande och i det här fallet hade vårdaren svårt att hitta något att säga. Det är också vanligt att äldre personers funderingar inte uppmärksammas eller att de skojas bort, och det blir då en typ av ickebekräftelse, säger Annelie Sundler.

Hon menar att små nyanser i bemötandet kan vara avgörande för hur den äldre uppfattar situationen. Att lyssna in och ta på allvar, och att vara följsam för de äldres behov är andra viktiga aspekter.

Utbildning kan göra skillnad
Annelie Sundler med forskarkollegor vill att hemtjänstpersonal ska få utbildning i hur de kan bemöta och kommunicera med äldre i deras hem. De menar också att det är viktigt att kommunikation kring existentiella frågor uppmärksammas mer inom vården, också på ett organisatoriskt plan.

– Om vi kan möta och bekräfta de äldres hälsa, kan vi också ge en bättre vård. Många äldre får i dag hjälp och vård från hemtjänst eller hemsjukvård i sina hem, med exempelvis städning, personlig hygien eller medicinering. Vår forskning visar att det som sker under besöken i form av samtal och bemötande kan vara minst lika viktigt för den äldres välbefinnande.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login