Svensk miljardgaranti för att rädda Amazonas

By on 4 december, 2023
Foto: RAISG

Myndigheten Sida är i slutfasen av att ställa ut en rekordstor lånegaranti till Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) så att sju länder i Amazonasregionen ska kunna låna flera miljarder kronor till hållbara investeringar. En avsiktsförklaring om detta undertecknades på lördagen den 2 december under klimattoppmötet COP28 i Dubai.

– Jag är stolt över att kunna skriva under dagens avsiktsförklaring med Interamerikanska utvecklingsbanken. Vår ambition med den här planerade rekordstora svenska lånegarantin är att mobilisera kapital för investeringar till hållbar utveckling i Amazonas, säger Jakob Granit, generaldirektör på Sida.

I Amazonasregionen finns världens största sammanhängande regnskog, med en enorm biologisk mångfald. Den tropiska regnskogen fungerar som en viktig klimatregulator som påverkar vädermönster på lokal, regional och global nivå. I området bor 34 miljoner människor för vilka en hållbar utveckling är central. Amazonas är i dag utsatt för ohållbara jordbruksmetoder, illegal gruvdrift, skogsbränder och storskalig skogsavverkning. Regionen har också den högsta nivån av hot och våld mot miljöförsvarare.

Ökade privata resurser

Gemensamma lösningar från länderna i Amazonasregionen behövs för att minska avskogningen, återställa förstörda ekosystem för att motverka klimatförändringarna, samt förbättra levnadsförhållandena för lokalbefolkningen och deras försörjningsmöjligheter.

– Med den tilltänkta garantin vill vi öka resurser från den privata sektorn för skydd och bevarandet av Amazonas, säger Karin Metell, Sidas biståndsråd på svenska ambassaden i Colombia.

Den svenska garantin, den hittills största för Sida när den väl beslutas och sedan signeras, möjliggör en utlåning på flera miljarder kronor för investeringar i hållbara projekt som i dag inte prioriteras av länderna inom ramen för deras ordinarie upplåning från Interamerikanska utvecklingsbanken.

Sidas styrelse ska besluta

Dagens avsiktsförklaring under FN:s klimattoppmöte COP28 undertecknades av Jakob Granit, generaldirektör på Sida och Ilan Goldfajn, ordförande för Interamerikanska utvecklingsbanken. Planen är att beslutet med de exakta beloppen ska fattas av Sidas styrelse i mitten av december varpå ett slutligt avtal skrivs under i vår. Interamerikanska utvecklingsbanken förväntas stå för hela garantiavgiften, garantin har därför en mycket låg kostnad för det svenska biståndsanslaget.

Utvecklingsändamålet är villkorat i alla IDB;s låneavtal med länderna, till skillnad från när en kommersiell bank lånar till en stat vilket då sker på kommersiella grunder. Den mobiliserade utlåningen i Amazonas skulle med stor sannolikhet inte ske utan Sidas garanti.

– Sidas garanti har en så kallad katalytisk effekt, som innebär att garantin till mycket låg kostnad kan mobilisera betydligt mer kapital jämfört med enbart gåvostöd. Investeringarna under garantin kommer att bidra till att bevara ekosystemen, stärka bioekonomin och aktiviteter inriktade på klimatanpassning, naturbaserade lösningar samt främja den biologiska mångfalden genom projekt inriktade på hållbart skogsbruk, hållbara markanvändningsmetoder kopplat till jordbruk, naturturism, tillgång till ren energi och cirkulära lösningar för vattenförsörjning, säger Peter Hallbom, metod och ämnesansvarig på Sidas enhet för garantiberedning.

Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB

 • IDB har i 60 år finansierat utvecklingsprojekt i Syd- och Centralamerika inklusive Karibien 
 • Syftet med banken är att bidra till att påskynda den ekonomiska, sociala och ekologiska utvecklingen i de låntagande medlemsländerna genom att finansiera samhällsviktiga investeringar.
 • En utvecklingsbank som IDB kan låna ut till en lägre kostnad eftersom deras kapitalkostnader är lägre och deras huvuduppdrag är utvecklingsinriktat snarare än kommersiellt.
 • Sverige är en av de 22 icke låntagande medlemmarna i banken.
 • Sverige sitter i bankens styrelse och har rösträtt.

Sidas världsunika garantier

 • 2022 hade Sida 48 garantier som garanterade belopp på 12,8 miljarder kronor
 • Garantiportföljen har mobiliserat kapital på 34 miljarder kronor 2022
 • Under 2022 tillkom sex nya garantier på 2,6 miljarder i garanterat belopp och ett mobiliserat kapital på 7,1 miljarder
 • Sidas kostnad för dessa sex garantier uppgick till 69 miljoner, vilket innebar en utväxling på 104 kronor för varje satsad biståndskrona
 • Exempelvis har små och medelstora företag inom solenergi kunnat ta lån genom garantier för att öka tillgången till förnybar energi, minska utsläppen av koldioxid, skapa jobb och bidra till hållbar ekonomisk utveckling i Afrika söder om Sahara och Asien
 • Företag som tills nu inte fått låna pengar i Bosnien och Hercegovina har kunnat ta lån genom garantier. Produktionen, arbetstillfällen, tillgång till exportmarknader och tillväxten har ökat
 • Små-, medel- och mikroföretag i Guatemala har genom garantier fått tillgång till lån för att öka sina inkomster och sin ekonomiska egenmakt

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login