Svenska folket vill se utökat strandskydd

Av på 27 april, 2021
Foto: Naturskyddsföreningen

Sex av tio svenskar är emot en försvagning av strandskyddet vilket en statlig utredning föreslagit. Dessutom vill tre av fyra se ett förstärkt strandskydd längs kusterna och större tätorter. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

– Signalen till Sveriges regering är tydlig. Allmänheten vill fortsätta ha tillgång till stränder, bad och friluftsliv. Storleken på plånboken ska inte avgöra möjligheten till detta, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Undersökningen från Kantar Sifo visar att en majoritet av svenska folket, 60 procent, tycker det är en dålig idé att försvaga strandskyddet för att göra det enklare att bygga strandnära. En knapp tredjedel, 29 procent, tycker att förslaget är bra. Undersökningen visar också att tre av fyra, 75 procent, vill se ett förstärkt strandskydd längs kusterna och stora tätorter där exploateringen är som störst.

– Vi befinner oss i en tid då såväl EU som FN ställer krav på världens länder att skydda mer natur, inte mindre, för att stoppa artutrotningen, säger Karin Lexén.

I december 2020 presenterades en statlig utredning som föreslår en kraftig nedmontering av strandskyddet i Sverige. Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget som innebär att tiotusentals kvadratkilometer naturskydd försvinner. Förslaget riskerar att allvarligt försämra allmänhetens tillgång till stränder, gör det betydligt svårare att nå Sveriges miljömål och försämrar motståndskraften mot klimatförändringar. Naturskyddsföreningen är också kritisk till att utredningen inte presenterar tydligare förslag på hur skyddet i exploaterade områden ska stärkas.

– I dag väljer fler än någonsin att ge sig ut i naturen. Vår gemensamma rätt att gå, bada, fiska eller bara vara i närheten av orörda stränder har blivit viktigare än någonsin och det är något vi måste försvara, säger Karin Lexén.

OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo i december 2020. Den bygger på 1 225 telefonintervjuer bland den svenska allmänheten och är riksrepresentativ.

1. Vad anser du om förslaget att försvaga strandskyddet så att det blir betydligt enklare att bygga strandnära?
Bra: 29 %
Dåligt: 60 %
Vet ej: 11 %

2. Anser du att det skulle vara bra eller dåligt om strandskyddet förstärktes där exploateringstrycket är högt som till exempel längs kusterna och i närheten av större tätorter?
Bra: 75 %
Dåligt: 13 %
Vet ej: 12 %

FAKTA: STRANDSKYDD

Strandskyddet infördes 1950 och är en del av allemansrätten. Det syftar till att ge alla människor tillgång till stränder och skydda strändernas växter och djur. Strandskydd finns längs alla vattendrag, hav och sjöar i Sverige. Det innebär generellt att det är förbjudet är bygga 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet – så länge inte tillåtelse ges genom så kallad dispens.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Naturskyddsföreningen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in