Svenskarna kritiska till de skenande bostadspriserna

By on 23 november, 2021

Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, anser att den kraftiga prisuppgången på bostäder de senaste tjugo åren varit osund för samhället. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Dessutom anser endast var fjärde svensk, 27 procent, att regeringen har en bra bostadspolitik.

Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, anser att den kraftiga prisuppgången på bostäder de senaste tjugo åren varit osund för samhället. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Omfattande bostadsbrist och en lång period av låga räntor är två huvudorsaker till att bostadspriserna ökat kraftigt de senaste tjugor åren. Pandemin har dessutom bidragit till att pressa upp priserna ytterligare, till nivåer som inte är långsiktigt hållbara för samhället, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

De senaste tjugo åren har villapriserna i Sverige trefaldigast och bostadsrättspriserna femfaldigats, något som svenskarna är mycket missnöjda med. Hela åtta av tio, 83 procent, anser att utvecklingen är osund för samhället. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Höga bostadspriser i kombination med hårda kreditvillkor slår hårdast mot unga och ensamstående, som redan tidigare hade svårt att köpa bostad. Under pandemin hade det varit ett utmärkt tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring regelverket för amortering och skapa ett permanent undantag för dessa grupper. Det är väldigt synd att regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) inte tog den chansen, säger Marcus Svanberg.

Missnöjet mot bostadsmarknaden avspeglas även i svenskarnas förtroende för regeringens bostadspolitik. Bara drygt var fjärde svensk, 27 procent, tycker att Sverige har en bra bostadspolitik och av de tusen personer som tillfrågats i Sifoundersökningen anser endast 0,5 procent att bostadspolitiken är mycket bra.

– Det är oroväckande, men inte förvånande, att svenskarna saknar förtroende för regeringens bostadspolitik. Nu måste bostadsminister Märta Stenevi arbeta hårt med att lösa upp knutarna på bostadsmarknaden om hon och regeringen skall kunna återfå väljarnas förtroende inför valet nästa år, säger Marcus Svanberg.

Sedan år 2000 har bostadsrättspriserna i Sverige ökat med hela 445 procent, medan villapriserna gått upp med 277 procent. Fritidshuspriserna visar en uppgång med 291 procent under samma period. Som jämförelse har reallönerna, sedan Industriavtalet slöts 1997, ökat med över 50 procent fram till 2020.

Tre tips till den som ska köpa bostad:

1. Gör en budget

Inför ett bostadsköp är det viktigt att göra en tydlig budget och hålla sig till den. Ta höjd för hur exempelvis stigande räntor, återinförda amorteringskrav och förändrade arbetsförhållanden skulle påverka hushållets ekonomi.

2. Håll koll på bostadspriserna i området

Ta reda på vad liknande bostäder i samma område har sålts för tidigare. Det ger en bra bild av vad du kan förvänta dig av en kommande budgivning och gör det lättare att planera ditt eventuella bostadsköp.

3. Kontakta en mäklare

Ta kontakt med en mäklare som känner området väl men inte är ansvarig för försäljningen av den bostad du är intresserad av. Han eller hon kan enkelt ge dig en uppskattning av vad det ungefärliga slutpriset kommer att bli.

Så har bostadspriserna i Sverige utvecklats sedan år 2000:

Bostadstyp Prisutveckling
Villor +277%
Bostadsrätter +445%

Sedan år 2000 har de svenska bostadspriserna mer än trefaldigats. Tycker du att den prisuppgången varit sund eller osund för samhället?

Svarsalternativ Totalt Män Kvinnor 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Mycket sund 1,2% 1,8% 0,7% 0,4% 1,4% 1,8% 1,0%
Ganska sund 10,2% 12,0% 8,3% 11,0% 11,4% 7,9% 9,9%
Ganska osund 49,5% 46,9% 52,3% 45,6% 50,2% 51,3% 50,0%
Mycket osund 33,3% 35,7% 30,9% 34,2% 32,3% 33,6% 34,0%
Tveksam, vet ej 5,7% 3,6% 7,8% 8,8% 4,6% 5,4% 5,1%

Tycker du, generellt, att Sverige har en bra eller dålig bostadspolitik?

Svarsalternativ Totalt
Mycket bra bostadspolitik 0,5 %
Ganska bra bostadspolitik 26,1 %
Ganska dålig bostadspolitik 46,2 %
Mycket dålig bostadspolitik 15,3 %
Tveksam, vet ej 11,8 %

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login