Svenskarna oroas för arbetslöshet – men inte amorteringskravet

Av på 21 januari, 2015

Fler och fler svenskar oroar sig för att bli av med jobbet enligt en ny undersökning från Fastighetsbyrån. 42 % av svenskarna ser arbetslöshet som det största hotet mot privatekonomin vilket är en relativt kraftig ökning jämfört med de senaste fyra åren. Resultaten visar även att väldigt få svenskar oroar sig för de nya kraven på amortering.

I en ny undersökning har Fastighetsbyrån frågat 1000 svenskar om hot mot deras privatekonomi och syn på amorteringskrav och prisutveckling på bostäder. På frågan ” Vad känns som det största hotet mot din privatekonomi under 2015?” svarade 42 % arbetslöshet. Det kan jämföras med 31 % i december 2013 och 23 % 2010, det vill säga en kraftig ökning. Samtidigt har andelen som anger ”ökande elpriser” och ”min egen konsumtion” som största hotet sjunkit kraftigt. 16 % svarade att det inte finns något som kan hota deras privatekonomi.

  • Det är påtagligt att allt fler ser arbetslöshet som det störta hotet mot privatekonomin. Det skulle kunna dämpa efterfråga på bostadsmarknaden om fler agerar mer försiktigt och inte omprövar sitt boende. Å andra sidan är det relativt få som oroas över räntor, elpriser och amorteringskrav som är faktorer som i allra högsta grad påverkar boendekostnaderna. Sammantaget tror jag att efterfrågan på bostadsmarknaden kommer vara relativt stabil under 2015, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Få oroas av införandet av amorteringskrav

Endast 3 % av svenskarna ser införandet av amorteringskrav som största hotet mot privatekonomin. En majoritet, 56 %, är positiva till att införa amorteringskrav, 32 % är neutrala och endast 12 % negativa. 63 %, av de som har egna bolån, tror att amorteringskraven inte skulle påverka deras ekonomi nämnvärt om de omfattade deras nuvarande lån.

  • Våra mäklare får många frågor kring amorteringskraven och hur det kommer att fungera. Det verkar finnas en relativt stor osäkerhet, snarare än oro, vilket även återspeglas i undersökningsresultaten. Förhoppningsvis är det även en indikation på att de nya reglerna inte kommer att påverka efterfrågan eller bostadspriser på något dramatiskt sätt när de införs. En stabil marknad utan kraftiga svängningar är bra för både säljare och köpare, kommenterar Lars-Erik Nykvist.

Angående bostadspriserna generellt så tror 44 % av svenskarna att de kommer öka under 2015. 41 % tror på oförändrade priser och 15 % på en nedgång. På frågan om hur amorteringskravet kommer att påverka bostadspriserna svarar 49 % inte alls, 43 % nedgång och 8 % uppgång.

Vad känns som det största hotet mot din privatekonomi under 2015 (december 2013)?

  • Att jag/någon i familjen blir av med jobbat 42 % (31 %)
  • Det finns inget som kan hota min privatekonomi 16 % (17 %)
  • Annat 14 % (12 %)
  • Min egen konsumtion 9 % (17 %)
  • Ökande räntekostnader 6 % (6 %)
  • Nedgång på aktie/fondmarknad 6 % (7 %)
  • Införandet av amorteringskrav 3 %
  • Ökande elpriser 2 % (8 %)

Örebronyheter

Bild. Lars-Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in