Sverige i topp för att uppnå klimatmålen visar ny rapport

Av på 3 oktober, 2021

Sverige, tillsammans med Norge och Finland, ligger i topp när det kommer till att skapa förutsättningar på elmarknaden för att uppnå de satta klimatmålen för 2030. Politisk och allmän konsensus bland medborgarna för energiomställningen, stark elnätskapacitet samt hög flexibilitet på elmarknaden är några faktorer som lyfts upp. Det visar en ny rapport publicerad av Eaton och den ideella branschorganisationen Renewable Energy and Clean Technology (REA).

Rapporten ”Energy Transition Readiness Index 2021 (ETRI 2021)” undersöker energimarknaden i tolv europeiska länder och bedömer ländernas beredskap och möjligheter att skapa mer förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen och uppnå de uppsatta klimatmålen 2030. Sverige och de övriga nordiska länderna ligger före de andra europeiska länderna i rapporten, där exempelvis länder som Storbritannien och Tyskland kräver mångmiljardbelopp för att ställa om sin elmarknad för att klara klimatmålen.

Enligt rapporten har de nordiska elmarknaderna visat de största framstegen i övergången till förnybar energi och utvecklandet av en flexibel, smidig och anpassningsbar elmarknad. Den höga flexibiliteten levererar rättvishet, transparens och enkelhet för alla aktörer samtidigt som det finns tydliga prissignaler och policys vid nya investeringar. Norden ligger långt framme när det kommer till teknik, dvs kommunikation, smarta mätare, datastandarder och IT-system. Det finns även en tydlig färdplan från staten för att uppnå en koldioxidneutral ekonomi och energiomställning, som involverar alla viktiga aktörer. Medborgarna i de nordiska länderna är även positivt inställda till energiomställningen och satsningar som görs för att minska klimatförändringarna.

I dag är 71 procent av den totala elproduktionen i Sverige förnyelsebar och det satta klimatmålet ligger på 83 procent. Om Sverige ska kunna uppnå de satta klimatmålen till 2030 måste vind- och solenergiproduktionen öka med 17 TWh enligt rapporten, vilket är en ökning med 78 procent. I dag utgörs endast 15 procent av den totala elproduktionen av sol- och vind.

– Sverige ligger långt framme i förutsättningarna för att skapa ett grönare, stabilare och distribuerat elnät. Sol- och vindenergi är i grunden en oförutsägbar energikälla, men om vi lagrar energin kan vi använda den för att balansera elnätet vid tidpunkter när belastningen är extra hög. Först då kan vi på allvar minska koldioxidutsläppen och uppnå de satta klimatmålen, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton.

Sammanfattningsvis lyfter rapporten upp följande för Sverige:

  • Tydliga policys och mål för att implementera energiomställningen.
  • Politisk och allmän konsensus bland medborgarna för energiomställningen, inkluderat kostnadsbilden. Det finns en tydlig policy, styrning, leverans och regleringssäkerhet.
  • Det finns en stark elnätskapacitet med tydliga standarder för kommunikation och mätning. V2G är tillgängligt (använder elbilens batteri som energilager och ger energi tillbaka till elnätet). En god miljö för innovation men testmiljöer bör förbättras.
  • Lätt att ta sig in på marknaden, hög flexibilitet och få hinder, men det finns vissa produktbegränsningar, t.ex. att de flesta kontrakt är på ett år.

Ett nedslag som Sverige får i rapporten är att det går långsamt när det gäller utbyggnaden av elbilsinfrastruktur och att endast en procent av fordonsparken utgörs av elfordon, men andel nyregistreringar av elfordon är cirka tio procent. Sveriges flexibla elnät där det är lätt att integrera nya lösningar samt de höga ambitionsmålen inom området lyfts som positivt. Norge sticker ut i rapporten, där hela 11,8 procent av fordonsparken består av elfordon.

Om REA:

Renewable Energy and Clean Technology (REA) är Storbritanniens största branschorganisation för förnyelsebar energi och miljövänliga teknologier med cirka 550 medlemsorganisationer inom värme, transport, kraft och cirkulär ekonomi. REA är en ideell organisation som representerar 14 sektorer, från biogas och förnyelsebar bränsle till solenergi och laddning av elfordon. Medlemmarna är allitfrån stora multinationella bolag till enskilda handlare.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Eaton

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in