Sverige kan bättre

By on 16 juni, 2024
Bild: Barnfonden

Sverige kan bättre, 90 förslag för en hållbar och rättvis utveckling. Nu släpps Barometer 2024, årets upplaga av svenska civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling.

Den övergripande slutsatsen är att det är tydligt att regeringen inte gör vad som krävs för att man ska lyckas uppnå en rättvis och hållbar global utveckling,– trots att de är bundna att göra det genom både EU, FN och den svenska riksdagen.

Men det finns gott om saker som regeringen kan göra för att nå de Globala målen i Agenda 2030. Barnfonden har tagit fram 90 konkreta förslag. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och sätta igång, och att man från civilsamhället står redo att hjälpa till.

Granskningen är gjord av 22 organisationer, däribland Barnfonden, tillsammans med CONCORD Sverige. 50 organisationer ställer sig bakom de övergripande rekommendationerna.

Tillsammans har man har granskat 24 politikområden inom miljö och klimat, jämställdhet, fred och säkerhet, företags ansvar för mänskliga rättigheter, internationell handel och utvecklingsfinansiering. Områden med en stor betydelse för en rättvis och hållbar global utveckling.

Bara på ett enda område har regeringen bidragit tydligt positivt. På elva områden har de både bidragit till och motverkat en rättvis utveckling, eller inte gjort något alls. På tolv områden har de motverkat en rättvis och hållbar utveckling.

Martina Hibell, Barnfondens generalsekreterare:

– På Barnfonden ser vi tydligt hur hårt barnen drabbas när Sverige och världen inte gör det som krävs för en rättvis och hållbar utveckling. Klimatförändringar, krig och konflikter drabbar nästan alltid barnen hårdast. Vi ser med oro på den politik för global utveckling som just nu förs i Sverige, men vi är också hoppfulla om att förändring är möjlig. Att regeringen tar till sig av de 90 förslag som vi inom CONCORD gemensamt tagit fram och listar i rapporten skulle vara en mycket bra början.

Världen står i brand och kriserna avlöser varandra. Men man vet också att man kan lösa gemensamma utmaningar tillsammans. Världens länder har ställt sig bakom färdplanen Agenda 2030 och än är det inte kört. Sverige måste vara en positiv kraft i detta arbete.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Barnfonden

You must be logged in to post a comment Login