Ta ett bra beslut: Bli tobaksfri på Tobaksfria dagen

By on 30 maj, 2018

I morgon den 31 maj är det WHO´s World No Tobacco Day, Tobaksfria dagen. Inom Region Örebro län uppmärksammas därför det tobakspreventiva arbetet extra.

  • Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl.
  • 19 procent av Sveriges befolkning använder någon form av tobak varje dag.
  • Vart sjunde dödsfall i Sverige är tobaksrelaterat.

Rökningen är orsak till många sjukdomar
Rökning är grunden till en stor del av de folkhälsosjukdomar som vi ser idag, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsen ordförande. Genom att arbeta aktivt med att uppmärksamma rökningens negativa effekter kan vi förebygga sjukdomar redan innan de uppstår och många människor får ett bättre liv samtidigt som sjukvårdens kostnader minskar.

Rökning drabbar också den som inte röker
Fortfarande är tobaken den största hälsotjuven som förkortar människors liv, säger Jihad Menhem (V), regionråd och regionstyrelsens vice ordförande. Det är inte heller bara den som röker som drabbas. Passiv rökning kan orsaka astma hos barn, och barn till mödrar som rökt under graviditeten föds med trängre luftrör.

 Arbete för ett rökfritt Sverige
– Tillsammans med många andra landsting/regioner och aktörer arbetar vi i Region Örebro län i Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 för att begränsa rökningen, säger Catrin Steen (MP), regionråd. På den tobaksfria dagen är det ett bra tillfälle för den som röker att sluta. Region Örebro län erbjuder hjälp och stöd.

Hjälp att sluta röka
Under den Tobaksfria dagen kommer personal som jobbar med tobakspreventivt arbete att finnas i gallerian på Krämaren i Örebro för information och samtal kring att sluta röka. Även hos Folktandvården, på vårdcentralerna och hos ungdomsmottagningen kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få lite extra råd och stöd denna dag.

Rökfritt Sverige 2015
Region Örebro län stödjer sedan 2015 Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som är ett opinionsbildningsprojekt som arbetar på olika sätt för att minska rökningen så att det inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem.

Program: 
Plats:
 Gallerian Krämaren, Örebro 
Tid: torsdag 31 maj, klockan 10-16
Personal från Tobakspreventiva enheten och tobaksavvänjare från vårdcentral finns på plats under dagen.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login