Alla inlägg taggade "Antikroppar"

 • Stor ökning av antikroppar mot covid-19 hos barn och unga

  Den omfattande smittspridningen av covid-19 i vintras, i kombination med att fler barn och unga vaccinerades, ledde till en stor ökning av andelen barn och unga med antikroppar mot viruset. Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten...

  • Skrivet april 28, 2022
  • 0
 • Hög andel med antikroppar mot SARS-CoV-2 bland personer födda 1944

  En studie gjord i november i år visar att 96,4 procent bland personer födda 1944 hade antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. En första studie av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre gjordes i mars 2021....

  • Skrivet december 17, 2021
  • 0
 • Hyresgäster på våra vård- och omsorgsboenden deltar i forskningsprojekt som undersöker antikroppar kopplat till covid-19

  Just nu pågår ett större nationellt forskningsprojekt som leds av Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå Universitet, i samverkan med Region Örebro läns smittskyddsenhet och vårdhygien, där man undersöker covid-19 vaccinets skyddseffekt i olika grupper. Studien undersöker...

  • Skrivet oktober 6, 2021
  • 0
 • Antikropparna erbjuder en tidsfrist

  Vilken är den viktigaste händelsen i diabetesforskningens händelserika historia? Självklart upptäckten av insulinet för i år hundra år sedan. Då lades fundamentet för i stort all fortsatt forskning. För att hedra upptäckten har tidskriften Nature publicerat en...

  • Skrivet juli 31, 2021
  • 0
 • Antikroppar mot covid-19 ökar i alla grupper

  I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar i olika grupper i befolkningen konstateras att mer än hälften nu har antikroppar mot covid-19, samtidigt har endast en dryg tredjedel av barn och unga antikroppar vilket visar att smittan kan spridas i...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0
 • Antikroppar efter mild covid-19 håller i minst ett år

  COMMUNITY-studien som undersöker långtidsimmunitet efter covid-19, har nu följt deltagare i ett år och ser att de allra flesta har kvar höga nivåer av antikroppar ett år efter infektion. Man har undersökt om antikropparna binder både till...

  • Skrivet juli 16, 2021
  • 0
 • Ny studie ska mäta förekomsten av antikroppar mot covid-19

  Folkhälsomyndigheten genomför under vecka 17 en studie för att mäta hur många som har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 i Sverige. Studien genomförs nationellt genom att slumpvis utvalda personer i en deltagarpanel tillfrågas om de vill...

  • Skrivet mars 22, 2021
  • 0
 • Personer med antikroppar kan nu besöka äldre på vård- och omsorgsboenden

  Från måndag 20 juli kan anhöriga och bekanta som har antikroppar mot covid-19 besöka sina närstående som bor på Örebro kommuns vård- och omsorgsboenden. Det är ett undantag från det generella besöksförbudet som funnits sedan i våras....

  • Skrivet juli 17, 2020
  • 0
 • Gör coronatest i Örebro som visar om man har antikroppar

  Lifelab erbjuder ett coronatest som är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD), testet visar om man har antikroppar för Covid-19. Snabbtestet är CE-märkt och därför godkänt för att användas på den Europeiska marknaden. För aktuell...

  • Skrivet juli 6, 2020
  • 0
 • Hälsa – Antikroppar mot rabies funna i fladdermöss

  Forskare vid Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Zoonoscentrum (ZSC) vid Uppsala universitet visar i en ny studie att Sverige inte längre kan betecknas som ett rabiesfritt land. I studien påvisades antikroppar mot rabiesvirus av typen “European...

  • Skrivet december 14, 2016
  • 0