All posts tagged "Barnkonventionen"

 • Otillräckliga åtgärder för barns rättigheter

  Sverige skrev under FN:s barnkonvention för mer än 30 år sedan, och 2020 gjordes den till svensk lag. Riksrevisionens granskning visar att staten, inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken. Riksrevisionen...

  • Posted april 1, 2024
  • 0
 • Örebro bibliotek ändrar låneregler för unga utifrån barn­konventionen

  Från och med 20 november kan bibliotekets besökare, som är 13 år och äldre låna utan insyn från vårdnadshavare. Alla medborgares lån på biblioteket är belagda med sekretess, och nu tillämpas biblioteks­sekretessen fullt ut redan vid 13...

  • Posted november 20, 2023
  • 0
 • Barn har rätt till delaktighet och inflytande

  Regeringen har tagit emot förslag om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen, barn har rätt till delaktighet och inflytande och deras erfarenheter och åsikter ska tas tillvara. Nu har utredningen ”Barns möjligheter att...

  • Posted augusti 24, 2023
  • 0
 • Stärk barns rätt till en trygg barndom

  De senaste veckorna har vi kunnat följa rapporteringen kring upptrappning av dödligt våld och skjutningar. Våldet som sker drabbar många människor, inte minst barn, och många åtgärder behövs för att få våldet att upphöra. I Rädda Barnens...

  • Posted juni 22, 2023
  • 0
 • 6 000 barn i Örebro har föräldrar med skulder

  Nya siffror visar att över 6 000 barn, eller vart elfte barn i Örebro län, växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Skillnaderna mellan länets kommuner är fortsatt...

  • Posted juni 15, 2023
  • 0
 • Musikhjälpen 2021: För en värld utan barnarbete

  Runt om i världen sliter barn på stekheta åkrar, utsätts för gifter i osäkra fabriker, kryper i trånga gruvgångar och städar bakom stängda dörrar där ingen ser vad som händer. Många barn som arbetar drabbas av psykiska...

  • Posted oktober 11, 2021
  • 0
 • Inte värdigt ett land där barnkonventionen gjorts till lag

  Just nu uppmärksammas fallet med den snart treårige Tim som riskerar att utvisas ensam till Nigeria. Tims situation, som den beskrivs i medierapporteringen, påminner om liknande fall där barn får betala ett högt pris för strukturella brister...

  • Posted september 26, 2021
  • 0
 • Strukturella brister i tillämpningen av Barnkonventionen

  Rädda Barnen välkomnar Barnkonventionsutredningens betänkande, som idag presenterats för jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Rädda Barnen har länge drivit frågan om Barnkonventionen som lag, eftersom vi är övertygande om att det kommer att stärka barns ställning i samhället. För...

  • Posted november 16, 2020
  • 0
 • Undersökning visar – allmänhetens kunskap om barnkonventionen måste öka

  Barnombudsmannen har genomfört en undersökning om allmänhetens kunskap om FN:s barnkonvention och kännedomen om att konventionen blir lag den 1 januari 2020. Undersökningen visar att av dem som har hört talas om barnkonventionen känner knappt sex av...

  • Posted januari 2, 2020
  • 0
 • Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd

  Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns...

  • Posted december 31, 2019
  • 0