Barn har rätt till delaktighet och inflytande

By on 24 augusti, 2023
Arkivbild

Regeringen har tagit emot förslag om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen, barn har rätt till delaktighet och inflytande och deras erfarenheter och åsikter ska tas tillvara.

Nu har utredningen ”Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter” lämnat sina förslag till regeringen.

Målet för regeringens barnrättspolitik är att alla barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande.

Utredningen som nu lämnats till regeringen har haft i uppdrag att:

  • Ta ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism och analysera konsekvenserna av en eventuell ratificering.
  • Kartlägga och analysera om det finns problem eller begränsningar vad gäller barns möjligheter att klaga på rättighetskränkningar enligt barnkonventionen och vid behov lämna förslag om förändringar.
  • Analysera och redovisa för- och nackdelar med att staten bidrar till att etablera funktioner inom civilsamhällesorganisationer med uppgift att ge stöd till barn i kontakten med domstolar och förvaltningsmyndigheter och vid behov lämna förslag om dessa frågor.

– För att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen är det viktigt att de kan utkräva dem. Betänkandet kommer därför att vara ett viktigt underlag för regeringen i vårt fortsatta arbete och jag kommer med stort intresse att ta del av utredningens förslag, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Förslagen kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Politik
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login