Stärk barns rätt till en trygg barndom

By on 22 juni, 2023
Foto: Rädda Barnen

De senaste veckorna har vi kunnat följa rapporteringen kring upptrappning av dödligt våld och skjutningar. Våldet som sker drabbar många människor, inte minst barn, och många åtgärder behövs för att få våldet att upphöra.

I Rädda Barnens verksamheter möter vi barn, unga och familjer som lever i områden som drabbats värst av våldet. Vi möter barn med en vardag präglat av våld och skjutningar, barn som upplever att de blivit stämplade som kriminella eller framtida kriminella, baserat på var de bor och var de går i skolan.

Det dödliga våldet kräver givetvis polisiära insatser, polis och rättsvårdande myndigheter behöver förutsättningar att utreda grova brott. Men frågan är bredare än så. Frågan är också barnrättslig, och handlar om alla barns rätt till likvärdiga trygga uppväxtvillkor, fritt från våld. Rädda Barnen ser därför med stor oro på frånvaron av politiska förslag som på riktigt säkerställer just detta. Det som är än mer oroande är när regeringen presenterar förslag som tydligt kränker barns lagstadgade rättigheter.

Rädda Barnen vill därför:

  • Att regeringen inte går vidare med förslag som tydligt strider mot barns lagstadgade rättigheter enligt barnkonventionen, som exempelvis sänkt straffbarhetsålder.
  • Se politiska förslag som på allvar visar på en ambition att säkerställa alla barns rätt till en trygg uppväxt, med möjlighet till tidiga insatser och stöd, frihet från våld och trygga boendesituationer. Tidiga och förebyggande insatser är mer än bara brottsprevention. Barn i socioekonomiskt utsatta områden är mer än potentiella brottsutövare.

Alla barn är olika men, men alla barn har rätt till samma mänskliga rättigheter. Vi behöver skapa förutsättningar för alla barns rätt till en trygg uppväxt, snarare än åtgärder som kränker barns rättigheter och stämplar vissa barn som kriminella. Det är först när vi som samhälle erbjuder ett bättre alternativ, som vi slipper fråga oss varför unga hamnar i kriminalitet.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login