Inte värdigt ett land där barnkonventionen gjorts till lag

By on 26 september, 2021
Arkivbild

Just nu uppmärksammas fallet med den snart treårige Tim som riskerar att utvisas ensam till Nigeria. Tims situation, som den beskrivs i medierapporteringen, påminner om liknande fall där barn får betala ett högt pris för strukturella brister i rättsväsendet.

Rädda Barnen menar att den här typen av ärenden belyser brister i tillämpningen av den humanitära ventil i utlänningslagen som ska säkerställa att barn inte utvisas till orimliga förhållanden. Vi ser oerhört allvarligt på varje ärende som visar på ett tillvägagångssätt där barnets bästa inte står i främsta rummet, och där lagstiftarens intention om att stärka ett barnrättsbaserat synsätt i allt arbete med och för barn inte får genomslag.

I somras återinfördes möjligheten för barn att beviljas uppehållstillstånd vid “särskilt ömmande omständigheter”. Att lagen är på plats räcker dock inte om inte tydliga barnkonsekvensanalyser görs i varje enskilt ärende så att barnets bästa kan beaktas i första hand i enlighet med barnkonventionen artikel 3. Vi ser att tillämpningen av bestämmelsen inte alltid fungerar, och att stora kompetenshöjande insatser behövs göras såväl hos myndigheter som inom domstolsväsendet. Domstolsverket är till exempel en av få myndigheter av hög relevans för barn som ännu inte har fått ett tydligt uppdrag från regeringen att stärka sin barnrättskompetens.

Rädda Barnen ser med oro på när barn som inte tryggt kan lämna landet tillsammans med vårdnadshavare hänvisas till ett ”ordnat mottagande” utan att det klart framgår vem som har möjlighet att utgöra ett sådant mottagande. EU-domstolen har tydligt klargjort att medlemsstater måste försäkra sig om att det finns ett lämpligt mottagande innan ett barn kan utvisas (se C-441/19). Inget barn ska riskera att utvisas till ett land utan att det finns en tydlig ansvarig mottagare som kan ansvara för att barnets rättigheter säkerställs. Detta är inte värdigt ett land där barnkonventionen gjorts till lag.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login