All posts tagged "Coronavirus"

 • Avloppsvattnet visar att coronavirus sprids snabbt

  Sedan månadsskiftet november–december ses en kraftig ökning av det virus som orsakar COVID-19 i svenskt avloppsvatten, från norr till söder. På vissa platser har halterna fortsatt att öka även under vecka 50, och den variant som har...

  • Posted december 25, 2022
  • 0
 • Coronaviruset ökar risken för typ 1-diabetes

  Flera norska sjukhus rapporterar om en ökning av antalet diabetesdiagnoser bland barn och unga. Nu bekräftar FHI att barn som har haft en coronainfektion har en högre risk att utveckla typ 1-diabetes. Utan nödvändig behandling kan typ...

  • Posted november 4, 2022
  • 0
 • Lovande molekyl för läkemedel mot coronavirus

  Uppsalaforskare har lyckats ta fram en molekyl som hämmar förökning av coronavirus och har stor potential att utvecklas till läkemedel mot covid-19. Molekylen är effektiv både mot den nya varianten och tidigare kända coronavirus. Artikeln publiceras i...

  • Posted februari 14, 2022
  • 0
 • Dina glasögon kan vara en smittohärd

  Studier visar att coronaviruset kan överleva i upp till 72 timmar på vissa ytor som plast, metall och glas. Bakterier och virus kan därmed samlas på dina glasögonglas. I spåren av pandemin har fler blivit medvetna om...

  • Posted april 12, 2021
  • 0
 • Rapport på coronaläget veckovis i Örebro

  Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. I Örebro har det under den senaste veckan rapporterats 843 nya fall. Hur är...

  • Posted januari 15, 2021
  • 0
 • Första bekräftade fallet av det nya coronaviruset hos mink i Sverige

  De positiva minkarna upptäcktes i den sjukdomsövervakning avseende Sars-CoV-2 hos svenska minkar som påbörjats. Anledningen är utvecklingen i Nederländerna och Danmark, där ett stort antal minkbesättningar bekräftats smittade av viruset. Minkfarmar i Sverige har därför uppmanats att...

  • Posted oktober 24, 2020
  • 0
 • Nytt fall av smitta inom hemtjänsten i Nora Kommun

  En person inom hemtjänsten i Nora kommun har konstaterats smittad av corona-virus, personen har inte träffat några brukare. Nora kommun har samtidigt glädjen att konstatera att den tidigare smittade brukaren på Tullbackagården nu förklarats frisk från covid-19,...

  • Posted maj 12, 2020
  • 0
 • Vi är väl rustade för att ta hand om våra sjuka hyresgäster

  Vi har konstaterat att tre av våra hyresgäster inom våra vård- och omsorgsboenden är smittade av coronaviruset covid-19. Alla tre bor på Hemgården i Sannahed. Provtagningarna visar att vi inte har smittade hyresgäster på något av våra...

  • Posted april 20, 2020
  • 0
 • Så kan kommunerna värna den lokala kulturen

  ”På kort tid har Sveriges kulturliv lamslagits på grund av coronaviruset – men kommunerna kan bidra till att mildra effekterna”, skriver Ideell kulturallians i ett brev till landets 290 kommuner. Ideell kulturallians – som är en samlande...

  • Posted april 3, 2020
  • 0
 • LO kräver fler åtgärder för vanligt folk

  Kraftigt höjt grundskydd i a-kassan, permanent höjda tillskott till vård och omsorg och fler yrkesutbildningsplatser. Det är några av de åtgärder som LO kräver av regeringen för att garantera vanligt folks trygghet i spåren av Coronaviruset. LO...

  • Posted mars 29, 2020
  • 0