Avloppsvattnet visar att coronavirus sprids snabbt

By on 25 december, 2022
Foto: Anna Székely

Sedan månadsskiftet november–december ses en kraftig ökning av det virus som orsakar COVID-19 i svenskt avloppsvatten, från norr till söder. På vissa platser har halterna fortsatt att öka även under vecka 50, och den variant som har ökat mest de senaste veckorna är en undervariant av omikron kallad BQ.1. Det visar analyser från SLU, som numera täcker 13 kommuner och även inbegriper influensavirus.

Arbetet har gjorts inom ramen för Swedish Environmental Epidemiology Center (SEEC), där SLU idag ansvarar för provtagning på följande orter: Uppsala, Örebro, Umeå, Kalmar, Västerås, Östersund, Helsingborg, Jönköping, Gävle, Ekerö, Tierp, Älvkarleby och Östhammar.

Snabb ökning av SARS-CoV2, och vissa regionala skillnader

– Halterna av SARS-CoV2, viruset som orsakar COVID-19, har legat på en ganska stabil nivå under hösten, men vi har sett en väldigt snabb ökning under december, säger Maja Malmberg, forskare vid SLU. Halterna är betydligt högre än de var i december 2021, och i t.ex. Östhammar är nivåerna de högsta vi har sett sedan vi började mäta där för nästan två år sedan.

Spridningsmönstret ser lite olika ut i kommunerna. På vissa platser har nivåerna fortsatt att öka under vecka 50, medan de har minskat eller planat ut på andra. Dessutom finns ett mönster som kan kopplas till städernas geografiska läge. I nordsvenska städer sprider sig smittan annorlunda än i sydsvenska städer.

– Vi vet fortfarande inte så mycket om vad dessa skillnader beror på, t.ex. hur mycket vädret påverkar smittspridningen, säger Anna Székely, som leder arbetet. Vi har dock sett att smittspridningen kan påverkas av att det dyker upp nya varianter av SARS-CoV2, och därför är övervakningen av olika varianter viktig.

Resultaten från den löpande granskningen av SARS-CoV2 i avloppsvatten – som avser nivåer – publiceras varje vecka på den svenska Covid-19-dataportalen. Provtagningar görs på måndagar och resultaten publiceras fredag eller lördag samma vecka. Data om olika virusvarianter redovisas ungefär var 3:e vecka. Analyser i denna omfattning kommer att fortsätta åtminstone till slutet av mars.

Den senaste analysen av varianter visar att undervarianten omikron BA.5, som har dominerat sedan juni, nu minskar, och att mutationer karakteristiska för undervarianten omikron BQ.1 ökar snabbast just nu. Dessutom ser forskarna en ökning av mutationer kopplade till undervarianten omikron XBB.

Även influensavirus A undersöks under hösten 2022

Avloppsproverna visar också att det finns influensavirus i samtliga kommuner där SEEC-SLU tar prover. Under början av november hade Helsingborg, Jönköping, Västerås och senare även Uppsala högst halter. I december har halterna varit högst i Umeå.

Kunskap om smittspridning viktigt för många

SEEC är ett svenskt miljöepidemiologiskt centrum som inrättades 2021, och som består av forskare från fyra universitet. SLU ansvarar för undersökningar av avloppsvatten i de 13 kommuner som nämns ovan, medan KTH ansvarar för avloppsvatten i Stockholm och Malmö. SEEC:s experter ger stöd till myndigheter och beslutsfattare baserat på vetenskaplig kunskap, och rapporterar regelbundet till Folkhälsomyndigheten och regionerna.

– Eftersom vi inte längre har en allmän testning av covid-19 i samhället är övervakningen av avloppsvatten ett bra komplement till data från sjukvården. Den ger oss en bild av hur smittspridningen ser ut i samhället, både för COVID-19 och influensa, säger Anna Székely. Att ta prover på avloppsvatten är också ett förhållandevis smidigt och billigt sätt att hålla koll på virusutvecklingen. Det är mycket dyrare och mer omständligt att ta prover på alla med symptom.

SEEC stöds av SciLifeLabs satsning Pandemic Laboratory Prepardness och SciLifeLabs Nationella forskningsprogram om COVID-19, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Diagram som visar hur nivåer av SARS-CoV2 har varierat i avloppsvatten från 13 kommuner under 2022.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: SLU

You must be logged in to post a comment Login