All posts tagged "Ensamhet"

 • Barns oro inför sommaren

  Barns oro inför sommaren, ensamhet, ångest och ekonomisk utsatthet. Nu börjar sommarlovet och runt om i Sverige förbereder sig barn inför en lång ledighet. För en del barn är det inte något man längtar efter, utan i stället...

  • Posted juni 15, 2023
  • 0
 • Uppmuntran att besöka ensamma äldre

  Äldrekontakt vill uppmuntra fler att besöka ensamma äldre i ny kampanj, Sverige är det land med högst andel ensamhushåll i hela Europa och idag finns över 300 000 äldre runt om i Sverige som lider av ofrivillig ensamhet.  Ett...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Insats för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

  För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre ger regeringen Socialstyrelsen 50 miljoner kronor till projekt som ska underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. – Ofrivillig ensamhet drabbar många människor, inte minst äldre. Det...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Ensamhet riskfaktor för typ 2-diabetes

  En stor norsk undersökning visar att den som känner sig ensam löper en betydande ökad risk att insjukna i typ 2-diabetes. Bland de deltagare som på frågan om de känt sig ensamma under de senaste två veckorna...

  • Posted december 29, 2022
  • 0
 • Ensamhet och isolering vanligast

  Ensamhet och isolering vanligast bland unga och de äldsta, besvär av ensamhet och isolering är vanligast bland unga vuxna och de äldsta. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning, Hälsa på lika villkor. I undersökningen uppger...

  • Posted december 19, 2022
  • 0
 • Sex av tio svenskar känner sig ensamma

  Semester och högtider är tillfällen då känslan av ensamhet ökar. Enligt en undersökning av analys- och teknikkonsultföretaget WSP känner sig sex av tio svenskar ensamma ibland eller ofta, ensamheten är mest utbredd i större städer. Under pandemin...

  • Posted juli 13, 2022
  • 0
 • Föreningsidrott för äldre minskar ensamhet och ger mening

  Två forskningsrapporter visar att äldre i föreningsidrott upplever minskad ensamhet, glädje och mening. Att få träna, tävla och att lära sig nya saker är några av de värden som visas i forskningsrapporterna De äldre och föreningsidrotten där...

  • Posted juli 11, 2022
  • 0
 • Hälften av svenskarna upplever ofrivillig ensamhet

  Hälften av svenskarna (51%) uppger att man upplevt ofrivillig ensamhet under det senaste året. Värst drabbade är unga i åldrarna 18–29 där 77% uppger att man känt sin ensam, detta visar en ny undersökning från Novus gjord...

  • Posted december 7, 2021
  • 0
 • Var tredje ung vuxen lider av ensamhet

  Nära var tredje ung vuxen lider av ofrivillig ensamhet i Stockholms län. Lika vanligt är ensamhet bland personer över 85 år. Kvinnor som besväras av ensamhet har en ökad risk att dö i förtid. Samtidigt finns lovande...

  • Posted september 29, 2021
  • 0
 • Distansundervisning leder till ensamhet bland elever

  Myndigheten för delaktighet har undersökt hur elever med funktionsnedsättning upplever distansundervisningen. Resultatet visar att det har varit tufft. Den rapporterar om en hög arbetsbelastning med minskat stöd från skolan och stor ensamhet. Endast fyra procent svarar att...

  • Posted mars 4, 2021
  • 0