Alla inlägg taggade "Ensamhet"

 • Distansundervisning leder till ensamhet bland elever

  Myndigheten för delaktighet har undersökt hur elever med funktionsnedsättning upplever distansundervisningen. Resultatet visar att det har varit tufft. Den rapporterar om en hög arbetsbelastning med minskat stöd från skolan och stor ensamhet. Endast fyra procent svarar att...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Sällskapsdjur recept mot ensamheten i Örebro

  För ett år sen inledde Fonus initiativet Djuränklingar i samarbete med bland andra Djurskyddet Vilsna tassar i Örebro m.fl. för att hjälpa de sällskapsdjur som lever i sorg och saknad. Under året var intresset för djuradoptioner högre...

  • Skrivet februari 18, 2021
  • 0
 • Många oroar sig för ensamhet och alkohol i jul

  Snart är julen här och mer än hälften (54 procent) uppger att de känner oro inför att de själva eller någon i deras närhet kommer att fira jul ensam i år. Två av tre (67 procent) tror...

  • Skrivet december 19, 2020
  • 0
 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning mer ensamma än före pandemin

  En enkätundersökning från FUB visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) upplever att tillvaron blivit sämre än före pandemin. Många känner sig mer ensamma än tidigare. Hälften av dem som svarade på enkäten arbetade inte kvar på...

  • Skrivet augusti 21, 2020
  • 0
 • Stor satsning för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

  1,5 miljoner i stimulansmedel möjliggör stor satsning på kompetensutveckling av personal och fortsatt implementering av välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Kumla kommun. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det...

  • Skrivet juni 17, 2020
  • 0
 • Elgiganten skänker surfplattor för att minska äldres isolering och ensamhet

  Som en följd av coronavirusets spridning har regeringen infört besöksförbud på landets samtliga äldreboenden och Folkhälsomyndigheten uppmanar alla över 70 år att kraftigt begränsa sitt sociala umgänge. För att minska de äldres sociala isolering och känsla av...

  • Skrivet april 11, 2020
  • 0
 • Tomma begravningar ska bli ett minne blott i Örebro

  Ensamheten hos äldre ökar i Sverige och det händer ibland att begravningar helt saknar besökare. Nu vill Fenix Begravning motarbeta detta med ett initiativ som ska se till att ingen behöver begravas ensam. I början av januari...

  • Skrivet mars 5, 2020
  • 0
 • 63 procent har aldrig lånat något av en granne

  En undersökning genomförd av konsultbolaget WSP visar att sex av tio svenskar ibland eller ofta känner sig ensamma. Det är framför allt unga vuxna och storstadsbor som upplever ofrivillig ensamhet. Exempelvis svarar 16 procent att de inte...

  • Skrivet februari 15, 2020
  • 0
 • Ökad upplevd ensamhet hos unga mellan 2000 och 2016

  Forskare på GIH visar att upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en stor grupp män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen. – Det är framför allt unga, lågutbildade...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • Under julen blir ensamheten som mest påtaglig

  För de som lever ensamma är julen en svår tid och extra tung är den för de som under året förlorat en närstående. Under det gångna året har mer än 85 000 personer lämnat det här livet....

  • Skrivet december 18, 2019
  • 0