Uppmuntran att besöka ensamma äldre

By on 12 maj, 2023

Äldrekontakt vill uppmuntra fler att besöka ensamma äldre i ny kampanj, Sverige är det land med högst andel ensamhushåll i hela Europa och idag finns över 300 000 äldre runt om i Sverige som lider av ofrivillig ensamhet. 

Ett samhällsproblem minst lika farligt som både rökning och fetma, men inte lika uppmärksammat. Äldrekontakt, som är en ideell organisation, har därför initierat kampanjen ”Ett efterlängtat besök” för att öka medvetenheten kring ofrivillig ensamhet bland de allra äldsta samt att uppmuntra människor att ta initiativ till social interaktion och uppmuntra andra att göra detsamma.

Förhoppningen med kampanjen är att få fler människor att besöka någon i deras närhet som kan behöva sällskap.

Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem bland de allra äldsta i samhället där över en tredjedel av personer över 75 år uppger att de ofta eller alltid känner sig ensamma. Statistiken visar tydligt att vem som helst kan bli ensam och det kan vara någon i din närhet.

Kampanjen ”Ett efterlängtat besök” gick av stapeln 10 maj och pågår hela månaden med avsikt att uppmuntra människor att göra ett efterlängtat besök hos en äldre person i deras närhet, som kanske längtar efter sällskap. Med detta initiativ hoppas Äldrekontakt att öka kännedomen om hur viktigt det är att visa omtanke och att varje person kan göra skillnad i någon annans liv.  

– Idag finns det bristande möjligheter till naturliga mötesplatser för generationer att mötas, men detta vill vi förändra. Genom våra lokala volontärnätverk ger vi ensamma äldre möjlighet att ha kontakt med sina grannar i närområdet och bjuda in dem på samtal och fika. Vi vill att familjer ska få kontakt med den äldre generationen, vilket många saknar när den sista äldre släktingen inte längre finns kvar eller bor långt borta. Med vår kampanj ”Ett efterlängtat besök” vill vi uppmuntra till ännu fler positiva möten och uppmana alla att bidra i vårt lokalsamhälle eller i vår egen bekantskapskrets, säger Therese Björkstrander, tillförordnad verksamhetsansvarig på Äldrekontakt.

Under 15 års tid har Äldrekontakt arbetat för att minska ensamheten bland de allra äldsta, och äntligen börjar samhället och beslutsfattare inse hur skadligt detta problem är och hur viktigt det är att åtgärda det. Efter Coronapandemin har de negativa effekterna av långvarig social isolering blivit extremt påtagliga, särskilt bland de allra äldsta som redan hade nedsatt välmående.

Regeringen har nu beviljat 300 miljoner kronor under 2023, vilket är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt.

Ett sätt för politiker och myndigheter att öka välfärden, utan att kostnaderna skenar är att få fler i samhället att engagera sig. Genom nära samarbete med ideella organisationer kan äldre inom vården och äldreomsorgen få förbättrad vård och omsorg. Ideella organisationer är väl lämpade att stärka välfärden genom att främja fler mänskliga möten. Detta är en viktig faktor för att motverka ofrivillig ensamhet bland de allra äldsta.

– Äldrekontakt har fantastiska volontärer som öppnar upp sina hem, bjuder in äldre i närområdet på fika och hjälper till med skjuts. Tack vare dessa engagerade människor kan vi skapa den trygghet och regelbundenhet som krävs för att bryta ofrivillig ensamhet hos de allra äldsta. 82% av de som vi hjälper känner sig mindre ensamma sedan de började delta i Äldrekontakt. Men vi vill hjälpa fler ur ensamheten. Därför är initiativ som denna kampanj viktiga för att vi ska fortsätta sprida vårt budskap. Om fler människor dessutom ansluter sig som volontärer skulle vi bli otroligt glada. Det skulle bidra ytterligare till att nå vårt mål att bryta den ofrivilliga ensamheten hos våra allra äldsta, säger Robert Gyll, Styrelseordförande på Äldrekontakt.

Det finns fortfarande mycket arbete som behöver göras för att skapa ett samhälle där alla människor har tillgång till sociala möjligheter och där ensamhet och isolering kan bekämpas på ett effektivt sätt. Med kampanjen önskar Äldrekontakt belysa det här samhällsproblemet och hoppas att fler i samhället vill vara med och göra en förändring.

Om Äldrekontakt

Äldrekontakt är en ideell förening som verkar för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos Sveriges allra äldsta. Över en tredjedel av personer över 75 år uppger att de ofta eller alltid känner sig ensamma. Ensamma äldre har högre dödlighet och riskerar att tidigare drabbas av hjärtinfarkt, stroke, cancer eller demenssjukdom. De riskerar också att tidigare förlora sin förmåga att ta hand om sig själva och blir därmed beroende av stöd i hemmet, eller en plats på särskilt boende.

Våra erfarenheter visar att vi på ett enkelt sätt kan göra stor skillnad i äldres liv. Med hjälp av insatser från frivilliga gör vi det möjligt för isolerade äldre att regelbundet träffa jämnårig i liknande situation och umgås över generationsgränserna. Äldrekontakt grundades 2008 och omfattar idag totalt 85 grupper i 35 kommuner runt om i Sverige.

Varje månad ger vi cirka 650 gäster möjlighet att träffa varandra, tack vare våra cirka 1 000 volontärer runt om i landet. Äldrekontakt är en godkänd 90-kontoinnehavare och föreningens redovisning granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll för att säkerställa att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Detta säkerställer att de pengar vi får in används på rätt sätt.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Äldrekontakt

You must be logged in to post a comment Login