All posts tagged "Flyg"

 • Svenska flygresenärer månar om miljön i teorin

  För andra året i rad har KLM, tillsammans med Ipsos, kartlagt svenskarnas inställning till och syn på flygresandets miljö- och klimatpåverkan. Undersökningen visar på betydande attitydskillnader mellan kvinnor och män i relation till hållbart flygresande.  Kvinnor vill gärna flyga...

  • Posted juli 21, 2018
  • 0
 • Norwegian etablerar svenskt drifttillstånd

  Norwegian har ansökt om operativt drifttillstånd hos Transportstyrelsen i Sverige – en svensk AOC (Air Operator Certificate). Med ett svenskt drifttillstånd får Norwegian ett ännu starkare fotfäste i EU. Det bidrar dessutom till fler möjligheter för ökad...

  • Posted juli 21, 2018
  • 0
 • Kraftsamling för ett tillgängligt Sverige

  Swedavia fortsätter arbetet för att säkra svensk tillgänglighet, både inom Sverige och till och från resten av världen. Under årets första halvår reste 20,5 miljoner passagerare till och från flygplatserna, en ökning med en procent jämfört med...

  • Posted juli 18, 2018
  • 0
 • Nya beräkningar av flygets samhällsekonomiska kostnader för klimatpåverkan

  De samhällsekonomiska kostnaderna för klimatpåverkande utsläpp från flyget är högre för utrikes än för inrikes passagerarflyg. Kostnaderna skiljer sig också åt mellan olika flyglinjer. Det visar beräkningar som VTI gjort baserade på samtliga flygrörelser från svenska flygplatser...

  • Posted juni 30, 2018
  • 0
 • Fortsatt stark utveckling för utrikesflyget 2017

  Under 2017 uppgick antalet passagerare i utrikestrafiken på svenska flyg­platser till 30,9 miljoner, jämnt fördelat på ankommande och avresande. Jämfört med året innan betyder det en ökning med 8 procent. Det var åttonde året i rad som...

  • Posted april 2, 2018
  • 0
 • Sverige kan flyga grönt på svensk skog

  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har i en förstudie hittat en lösning som innebär att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna demonstrera...

  • Posted mars 22, 2018
  • 0
 • NextJet får fortsatt tillstånd att bedriva flygtrafik

  Transportstyrelsen har beslutat att bevilja NextJets ansökan om en ny operativ licens, beslutet innebär att NextJet får fortsätta bedriva flygtrafik tills vidare. – Vi gör den samlade bedömningen att NextJet har vidtagit tillräckliga åtgärder för att föra...

  • Posted oktober 31, 2017
  • 0
 • Ny flygskatt utan klimatnytta skadlig för Sverige

  Nu meddelar regeringen att Sverige inför den hårt kritiserade flygskatten. Förslaget till en nationell flygskatt har mött hård kritik av remissinstanser där myndigheter, regioner och näringsliv är djupt oroade för skattens konsekvenser. Starkast har kritiken varit mot...

  • Posted augusti 31, 2017
  • 0
 • Särskilt tillstånd krävs för att flyga drönare i närheten av flygplatser

  Under sommaren har det skett flera tillbud med drönare som flyger inom kontrollzoner för flygplatser, vilket utsätter flygen för stora risker. – Vi ser allvarligt på att det förekommit händelser med påverkan på flygsäkerheten. En anledning är...

  • Posted augusti 18, 2017
  • 0
 • Ett flyg för framtiden

  Nu har Apollo och Novairs nya Airbus 321neo lyft för första gången från svensk mark, världens mest moderna och miljöeffektiva flygplan kommer att ha Stockholm som bas. Det är researrangören Apollo som nu byter ut sina flygplan...

  • Posted augusti 14, 2017
  • 0