All posts tagged "Publicerat"

  • Djurförsöksstatistiken för 2016 har publicerats

    Djurförsöken ökade 2016 jämfört med 2015, men är lägre än siffrorna för 2014. Dessvärre ökade även andelen djur som utsatts för högsta svårhetsgraden av lidande, från 7 % under 2014 och 2015, till 8 % under 2016....

    • Posted mars 31, 2018
    • 0