Alla inlägg taggade "Regionstyrelsen"

 • Nu är det klart – så här leds styrelsen och nämnderna de kommande fyra åren

  Andreas Svahn (S) får fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen, Behcet Barsom (KD) och Ola Karlsson (M) blir vice respektive 2:e vice ordförande, det beslutade regionfullmäktige vid dagens fullmäktigesammanträde. – Det känns hedrande att få fortsatt förtroende...

  • Skrivet november 20, 2018
  • 0
 • Tolv miljoner kronor för att öka tillgängligheten under sommaren

  Region Örebro län satsar tolv miljoner kronor för att öka tillgängligheten till vården i sommar. Det beslutade regionstyrelsen i dag den 11 juni. Satsningen är en följd av regeringens vårbudget som presenterades nyligen, och gäller under förutsättning...

  • Skrivet juni 11, 2018
  • 0
 • Snabb hjälp vid hjärtstopp i hela länet

  I väntan på ambulans är tiden avgörande vid ett hjärtstopp, nu har regionstyrelsen slutit nya samarbetsavtal med Nerikes Brandkår och Bergslagens Räddningstjänst om vård i väntan på ambulans. Insatsen finns nu i alla länets kommuner, avtalen ersätter...

  • Skrivet november 30, 2017
  • 0
 • Om och nybyggnad av vårdlokaler i Nora

  Nora kommun planerar bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Nora vårdcentral. En avsiktsförklaring har nu träffats mellan Nora kommun, Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB om byggnationen. Regionstyrelsen beslutade i dag att för...

  • Skrivet februari 14, 2017
  • 0
 • Lokalt – Region Örebro läns budget för 2017s framtidsinriktade satsningar

  Regionstyrelsen har i dag tagit beslut om verksamhetsplan och budget för 2017. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I verksamhetsplanen pekas riktningen ut mot en framtidsorienterad verksamhet som bedrivs jämlikt och jämställt. Budgeten kommer att behandlas...

  • Skrivet oktober 20, 2016
  • 0
 • Lokalt | Mobila insatser efter påtryckningar från Liberalerna

  Tidigare i år avslog Region Örebro Liberalernas förslag om att inför psykiatriambulanser i länet för att bl.a. minska antalet självmord. Nu ändrar sig regionstyrelsen och ger projektet 2,5 miljoner. – Detta är mycket positivt för invånarna i...

  • Skrivet september 15, 2016
  • 0
 • Lokalt | Avsiktsförklaring med Värmland om tågtrafik

  Regionstyrelsen har i dag den 26 april för sin del antagit en avsiktsförklaring att inleda en diskussion med Region Värmland om utökning av tågtrafik mellan Örebro och Karlstad. Region Örebro län och Region Värmland har ett gemensamt...

  • Skrivet april 26, 2016
  • 0
 • Lokalt | Regionstyrelsen sammanträder

  Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 12 april. Bland styrelsens ärenden: Årsredovisning 2015 för Region Örebro län Handlingsplan för utvecklingsinriktad och hållbar hälso- och sjukvård i ekonomisk balans Handlingsplan för en ekonomi i balans, Folktandvården Ändrade regler för glasögonbidrag...

  • Skrivet april 11, 2016
  • 0
 • Lokalt | Regionstyrelsen väntas ta beslut om en handlingsplan

  Den 12 april väntas regionstyrelsen ta beslut om en handlingsplan för en hälso- och sjukvårdsorganisation som samarbetar och samverkar i ännu större utsträckning än i dag, och som ännu tydligare utgår från patientens fokus. Handlingsplanen ska också...

  • Skrivet mars 31, 2016
  • 0
 • Länet | Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

  Från och med den 1 april har ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning i Region Örebro län. Det beslutade regionstyrelsen vid gårdagens sammanträde. – I och med regionstyrelsens beslut ger vi nu ensamstående kvinnor i Region Örebro...

  • Skrivet mars 16, 2016
  • 0