All posts tagged "Regionstyrelsen"

 • Justerad budget för 2023 antagen av regionstyrelsen

  Vid dagens sammanträde fattade regionstyrelsen beslut om att anta en justerad verksamhetsplan med budget inför nästa verksamhetsår. I juni fattade regionfullmäktige beslut om 2023 års verksamhetsplan med budget. Därefter har det varit val i Sverige och därmed...

  • Posted november 29, 2022
  • 0
 • Satsning på löner och kortare vårdköer

  Nästa år gör Region Örebro län en särskild satsning för att höja lönerna för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Men regionstyrelsen vill inte invänta årsskiftet och vid dagens sammanträde fattades ett beslut om att avsätta 35 miljoner kronor...

  • Posted juni 17, 2022
  • 0
 • Region Örebro län tecknar avtal om köp av vårdtjänster

  Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att Region Örebro län ska upphandla specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi av Capio Läkargruppen. Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 april år 2022...

  • Posted augusti 31, 2021
  • 0
 • Nu är det klart – så här leds styrelsen och nämnderna de kommande fyra åren

  Andreas Svahn (S) får fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen, Behcet Barsom (KD) och Ola Karlsson (M) blir vice respektive 2:e vice ordförande, det beslutade regionfullmäktige vid dagens fullmäktigesammanträde. – Det känns hedrande att få fortsatt förtroende...

  • Posted november 20, 2018
  • 0
 • Tolv miljoner kronor för att öka tillgängligheten under sommaren

  Region Örebro län satsar tolv miljoner kronor för att öka tillgängligheten till vården i sommar. Det beslutade regionstyrelsen i dag den 11 juni. Satsningen är en följd av regeringens vårbudget som presenterades nyligen, och gäller under förutsättning...

  • Posted juni 11, 2018
  • 0
 • Snabb hjälp vid hjärtstopp i hela länet

  I väntan på ambulans är tiden avgörande vid ett hjärtstopp, nu har regionstyrelsen slutit nya samarbetsavtal med Nerikes Brandkår och Bergslagens Räddningstjänst om vård i väntan på ambulans. Insatsen finns nu i alla länets kommuner, avtalen ersätter...

  • Posted november 30, 2017
  • 0
 • Om och nybyggnad av vårdlokaler i Nora

  Nora kommun planerar bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Nora vårdcentral. En avsiktsförklaring har nu träffats mellan Nora kommun, Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB om byggnationen. Regionstyrelsen beslutade i dag att för...

  • Posted februari 14, 2017
  • 0
 • Lokalt – Region Örebro läns budget för 2017s framtidsinriktade satsningar

  Regionstyrelsen har i dag tagit beslut om verksamhetsplan och budget för 2017. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I verksamhetsplanen pekas riktningen ut mot en framtidsorienterad verksamhet som bedrivs jämlikt och jämställt. Budgeten kommer att behandlas...

  • Posted oktober 20, 2016
  • 0
 • Lokalt | Mobila insatser efter påtryckningar från Liberalerna

  Tidigare i år avslog Region Örebro Liberalernas förslag om att inför psykiatriambulanser i länet för att bl.a. minska antalet självmord. Nu ändrar sig regionstyrelsen och ger projektet 2,5 miljoner. – Detta är mycket positivt för invånarna i...

  • Posted september 15, 2016
  • 0
 • Lokalt | Avsiktsförklaring med Värmland om tågtrafik

  Regionstyrelsen har i dag den 26 april för sin del antagit en avsiktsförklaring att inleda en diskussion med Region Värmland om utökning av tågtrafik mellan Örebro och Karlstad. Region Örebro län och Region Värmland har ett gemensamt...

  • Posted april 26, 2016
  • 0