Justerad budget för 2023 antagen av regionstyrelsen

By on 29 november, 2022
Arkivbild

Vid dagens sammanträde fattade regionstyrelsen beslut om att anta en justerad verksamhetsplan med budget inför nästa verksamhetsår.

I juni fattade regionfullmäktige beslut om 2023 års verksamhetsplan med budget. Därefter har det varit val i Sverige och därmed måste en justerad budget fastställas av de nyvalda fullmäktigeledamöterna den 7 december år 2023. Av den anledningen hanterade regionstyrelsen i dag den justerade budgeten.

– Mycket är sig likt jämfört med den tidigare budgeten men det är klart att omvärldens utveckling inte går obemärkt förbi, så vissa delar har vi tvingats ändra, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

En faktor som ger anledning till justeringar är den ökande inflationen som bland annat ger konsekvenser för regionens pensionskostnad. Den reviderade regionbudgeten som nu hanterats av regionstyrelsen tar även hänsyn till en ny skatteunderlagsprognos från oktober samt till effekter av regeringens höstbudget för 2023.

– Precis som alla andra regioner i landet ser vi ett förväntat underskott för nästa år som vi inte kan hantera genom att tillfälligt reducera kostnaderna inom våra verksamheter. Men vi har tidigare sparat undan pengar som vi nu kan använda för att täcka upp för underskottet, säger Andreas Svahn.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login