Nu är det klart – så här leds styrelsen och nämnderna de kommande fyra åren

Av på 20 november, 2018
Andreas Svahn (S) får fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen.
Foto från socialdemokraternaorebrolan.se

Andreas Svahn (S) får fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen, Behcet Barsom (KD) och Ola Karlsson (M) blir vice respektive 2:e vice ordförande, det beslutade regionfullmäktige vid dagens fullmäktigesammanträde.

– Det känns hedrande att få fortsatt förtroende som regionstyrelsens ordförande. Hälso- och sjukvården ska fortsätta utvecklas. De kommande fyra åren kommer vi att fortsätta arbeta för en jämlik vård genom regionens tre högkvalificerade sjukhus och vårdcentraler. Vi har även sett stora framgångar i vårt arbete för logistik och innovation vilket är ett arbete jag ser fram emot att fortsätta med. Region Örebro län står inför flera utmaningar men jag känner mig trygg i att hitta goda lösningar tillsammans med den nyvalda majoriteten och hela regionfullmäktige, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Vid sammanträdet den 19 november valde regionfullmäktige de ledamöter och ersättare som ska sitta i regionstyrelsen och övriga nämnder under de kommande fyra åren. Nämnderna är nio till antalet, varav fem är nya, och består av mellan 9 och 15 ledamöter plus ersättare.

Inför mandatperioden 2019-2022 har de nya nämnderna fått överta en del av de ansvarsområden som regionstyrelsen har i dag. Bland annat kommer vårdgivaransvaret att flyttas från styrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden medan ansvaret för drift och service inom en rad områden flyttas till servicenämnden. På så sätt får regionstyrelsen en renodlad roll i övergripande och långsiktiga frågor.

Region- och oppositionsråd

Regionråd under den kommande mandatperioden blir:

 • Andreas Svahn (S)
 • Karin Sundin (S)
 • Irén Lejegren (S)
 • Nina Höijer (S)
 • Behcet Barsom (KD)
 • Torbjörn Ahlin (C)

Oppositionsråd för mandatperioden blir:

 • Ola Karlsson (M)
 • Sebastian Cehlin (M)
 • Anna Ågerfalk (L)
 • Mats Gunnarsson (MP)
 • Elin Jensen (SD)
 • Per Söderlund (SD)
 • Jihad Menhem (V)

Så här kommer regionstyrelsen att se ut under de kommande fyra åren:

Regionstyrelsen

 • Andreas Svahn (S) ordförande
 • Behcet Barsom (KD) vice ordförande
 • Ola Karlsson (M) 2:e vice ordförande
 • Karin Sundin (S)
 • Daniel Andersson (S)
 • Nina Höijer (S)
 • Joakim Carlsson (S)
 • Irén Lejegren (S)
 • Torbjörn Ahlin (C)
 • Sebastian Cehlin (M)
 • Anna Ågerfalk (L)
 • Mats Gunnarsson (MP)
 • Elin Jensen (SD)
 • Per Söderlund (SD)
 • Jihad Menhem (V)

Så här kommer de olika nämnderna att ledas under de kommande fyra åren:

Regionens revisorer

 • Sara Dicksen (M) ordförande
 • Anders Larsson (C) vice ordförande
 • Gunilla Karlsson (S) 2:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Karin Sundin (S) ordförande
 • Behcet Barsom (KD) vice ordförande
 • Sebastian Cehlin (M) 2:e vice ordförande

Forskning- och utbildningsnämnden

 • Margareta Ehnfors (KD), ordförande
 • Roger Rådström (S), vice ordförande
 • Kristian Berglund (M) 2:e vice ordförande

Folktandvårdsnämnden

 • Maria Comstedt (C), ordförande
 • Kristine Andersson (S), vice ordförande
 • Anna Nordquist (M), 2:e vice ordförande

Servicenämnden

 • Håkan Stålbert (KD), ordförande
 • Joakim Carlsson (S), vice ordförande
 • Mats Gunnarsson (MP) 2:e vice ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Nina Höijer (S), ordförande
 • Magnus Lagergren (KD) vice ordförande
 • Oskar Svärd (M) 2:e vice ordförande

Regionala tillväxtnämnden

 • Irén Lejegren (S), ordförande
 • Torbjörn Ahlin (C) vice ordförande
 • Willhelm Sundman (L) 2:e vice ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

 • Torbjörn Ahlin (C), ordförande
 • Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande
 • Monika Aune (MP) 2:e vice ordförande

Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

 • Anders Lycketeg (C), ordförande

Patientnämnden

 • Lilla Alkman (KD), ordförande
 • Jan Zetterqvist (S), vice ordförande
 • Anna Stark (M), 2:e vice ordförande

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in