Alla inlägg taggade "Regionstyrelsen"

 • Lokalt | Region Örebro läns politiska organisation justeras

  Regionstyrelsen föreslås överta det samlade ansvaret för hälso- och sjukvård samt klinisk forskning. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning avvecklas och samtliga fokusberedningar blir beredningsorgan under regionstyrelsen. Det beslutsförslaget har regionstyrelsen antagit i dag och vill...

  • Skrivet oktober 21, 2015
  • 0
 • Länet | Kommission för jämlik hälsa tillsätts

  En kommission för jämlik hälsa i Örebro län ska tillsättas. Det föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar. Kommissionen ska påvisa och föreslå åtgärder för att minska framtida systematisk ojämlikhet i hälsa hos befolkningen. Angreppssättet ska vara långsiktigt och...

  • Skrivet maj 27, 2015
  • 0
 • Lokalt | Regionstyrelsen och avtäckning av skylt Region Örebro län

  Onsdagen den 28 januari 2015 håller regionstyrelsen i Region Örebro län sitt första sammanträde. I samband med denna historiska händelse ska också den första fasadskylten för Region Örebro län avtäckas. Avtäckningen kommer att ske med en liten...

  • Skrivet januari 26, 2015
  • 0