All posts tagged "Sjukvård"

 • Lokalt – Hur ska ny medicinsk teknik introduceras i vården

  Vilken nytta gör egentligen tekniken i den moderna sjukvården – för patienten och för ekonomin? Är all ny teknik av godo – och hur förhåller man sig till de etiska frågorna när människan och maskinen möts i...

  • Posted oktober 3, 2016
  • 0
 • Lokalt – God och säker vård under sommaren

  Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län har generellt fungerat bra och kunnat leverera en god och säker vård under sommarmånaderna, även om situationen delvis har varit ansträngd. Personalens engagemang, tidig planering och god samverkan i länet...

  • Posted september 26, 2016
  • 0
 • Världen | Ökat våld stryper tillgången till livsnödvändig sjukvård i Sydsudan

  Läkare Utan gränser är djupt oroade över den fortgående bristen på tillgång till sjukvård och humanitär hjälp för tiotusentals människor som befinner sig på flykt över hela Sydsudan. De stridande parterna måste garantera befolkningen omedelbar tillgång till...

  • Posted augusti 28, 2016
  • 0
 • Länet | Granskning av legitimationer i hälso- och sjukvården

  En omfattande granskning har genomförts i Region Örebro län för att kontrollera om medarbetare som jobbar inom vårdyrken som kräver legitimation också har sådan. Totalt rör det sig om legitimationerna för cirka 7 000 medarbetare som gåtts...

  • Posted augusti 16, 2016
  • 0
 • Lokalt | Handlingsplan för ekonomi i balans antagen

  Regionstyrelsen tog i dag den 12 april beslut om handlingsplan för en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvården. Bakom beslutet står samtliga partier utom (L). Sammantaget beräknas åtgärderna i handlingsplanen kunna minska hälso- och sjukvårdens kostnader...

  • Posted april 12, 2016
  • 0
 • Hälsa | Riktlinjer för gränslandet mellan forskning och sjukvård utreds

  Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsätter Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad...

  • Posted februari 27, 2016
  • 0
 • Lokalt | Gabriel Wikström besökte Region Örebro län

  Igår fredag träffade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) representanter för Region Örebro län. På agendan stod kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården samt allas rätt till idrott på lika villkor. I september 2015 besökte Gabriel Wikström...

  • Posted februari 20, 2016
  • 0
 • Lokalt | Justerad organisation samlar ansvar för en bättre styrning

  Ansvaret för hälso- och sjukvården, den kliniska forskningen och folkhälsan, samlas under regionstyrelsen. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning avvecklas. Regionfullmäktige fastställde i dag regionstyrelsens förslag till en justerad organisation för hälso- och sjukvården från och...

  • Posted december 3, 2015
  • 0
 • Länet | Kvinna påkörd av bil vid Stråssa

  En kvinna har blivit påkörd av en bil vid Stråssa, bilen avvek från platsen. Kvinnan som blev påkörd anger bilen som att vara en svart s.k. Epa-traktor. Kvinnan slog i huvudet och armen, hon har körts till...

  • Posted november 30, 2015
  • 0
 • Lokalt | Mer samarbete i sjukvårdsregionen

  Regionstyrelsen antog i dag för sin del ett nytt samverkansavtal i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion* för åren 2016-2019. Avtalet innebär att samarbetet mellan de sju ingående landstingen och regionerna stärks. Landstingen och regionerna ska bland annat verka för en...

  • Posted oktober 20, 2015
  • 0