Alla inlägg taggade "Sjukvård"

 • Hälsa | Riktlinjer för gränslandet mellan forskning och sjukvård utreds

  Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsätter Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad...

  • Skrivet februari 27, 2016
  • 0
 • Lokalt | Gabriel Wikström besökte Region Örebro län

  Igår fredag träffade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) representanter för Region Örebro län. På agendan stod kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården samt allas rätt till idrott på lika villkor. I september 2015 besökte Gabriel Wikström...

  • Skrivet februari 20, 2016
  • 0
 • Lokalt | Justerad organisation samlar ansvar för en bättre styrning

  Ansvaret för hälso- och sjukvården, den kliniska forskningen och folkhälsan, samlas under regionstyrelsen. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning avvecklas. Regionfullmäktige fastställde i dag regionstyrelsens förslag till en justerad organisation för hälso- och sjukvården från och...

  • Skrivet december 3, 2015
  • 0
 • Länet | Kvinna påkörd av bil vid Stråssa

  En kvinna har blivit påkörd av en bil vid Stråssa, bilen avvek från platsen. Kvinnan som blev påkörd anger bilen som att vara en svart s.k. Epa-traktor. Kvinnan slog i huvudet och armen, hon har körts till...

  • Skrivet november 30, 2015
  • 0
 • Lokalt | Mer samarbete i sjukvårdsregionen

  Regionstyrelsen antog i dag för sin del ett nytt samverkansavtal i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion* för åren 2016-2019. Avtalet innebär att samarbetet mellan de sju ingående landstingen och regionerna stärks. Landstingen och regionerna ska bland annat verka för en...

  • Skrivet oktober 20, 2015
  • 0
 • Lokalt | Barnbok om Kim – ett barn som ska få en ny protes

  Dysmeli är en medfödd skada som betyder att man föds med armar eller ben som inte utvecklats som hos andra barn. Vid dysmeli- och armprotesenheten på USÖ får barn lära sig att använda protes i tidig ålder....

  • Skrivet juni 30, 2015
  • 0
 • Världen | Läkare Utan Gränser tvingas överge patienter

  Myndigheter i Sudan hindrar Läkare Utan Gränser från att ge sjukvård i konfliktdrabbade områden. Därför tvingas den belgiska sektionen av organisationen att stänga sina projekt i landet och lämna hundratusentals patienter utan sjukvård. Den belgiska sektionen av...

  • Skrivet januari 31, 2015
  • 0
 • Lex Maria-anmälan efter att barn avlidit i gastroenterit

  Landstinget Dalarna lämnar in en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att ett barn avlidit i gastroenterit. Det var sommaren 2014 som ett tidigare friskt, 3-årigt barn drabbades av kräkningar och diarré, vilket...

  • Skrivet januari 23, 2015
  • 0