All posts tagged "Sjukvård"

 • Idag levererar Spendrups handsprit till Region Örebro

  Behovet av handsprit och desinfektionsmedel är fortfarande stort, inte minst inom hälso- och sjukvården. Vid påsk påbörjades leveranser av handsprit, som kommer från restalkoholen från alkoholfri öl, till Region Dalarna. Efter ett upprop från Länsstyrelsen i Örebro...

  • Posted maj 13, 2020
  • 0
 • Sjukvården ska anpassas efter patientens vårdbehov och läkarbesök ske när det behövs

  Svenska Läkaresällskapet (SLS) är i sitt remissvar på ”Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” (SOU 2019:42) positivt till flera av förslagen i utredningen. Men framhåller vikten av ett ordnat införande av digital vård...

  • Posted januari 24, 2020
  • 0
 • Effektivare e-hälsosystem förbättrar vården

  ​Ett effektivare sätt för kunskapsdelning kommer att ge bättre e-hälsosystem vilket i sin tur innebär förbättrade vårdtjänster, visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Forskaren Yang Guo har i sin avhandling i ämnet datavetenskap studerat problemen...

  • Posted november 13, 2019
  • 0
 • Region Örebro län vinnare i kamp om forskningsmedel

  I mycket hård konkurrens och med högsta betyg har Region Örebro län och Stiftelsen Activa beviljats medel ur EU:s ramforskningsprogram, Horisont 2020. Projektet, som kallas Cherries, löper under tre år med start vid årsskiftet. Det ska arbeta...

  • Posted augusti 15, 2019
  • 0
 • Hälso- och sjukvården har en målbild för 2030

  År 2030 kommer länsborna att ha ett ökat fokus på hälsan. Patienter och anhörigas delaktighet i vården är större än i dag. Det finns många fler digitala tjänster. Nära vård är navet i vården och samordnas mer...

  • Posted juni 3, 2019
  • 0
 • Sjukvården viktigaste frågan för unga – ökad oro för klimatet, krig och brottslighet

  Sjukvården är den viktigaste samhällsfrågan för unga i dag, både bland killar och tjejer, samtidigt ökar polariseringen i attityder som rör invandring och jämställdhet. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. – Vi...

  • Posted maj 14, 2019
  • 0
 • Kollektivtrafik ger miljonbesparingar för sjukvården

  En ny rapport från WSP visar att kollektivtrafiken leder till färre personskador i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade utsläpp av luftföroreningar. Alla dessa fördelar innebär minskade kostnader för hälso- och sjukvård. Till exempel visar beräkningar att vardagsmotionen...

  • Posted april 19, 2019
  • 0
 • Moms på hyrpersonal slår mot sjukvården

  Uthyrning av vårdpersonal beläggs med moms, det väntas Skatteverket slå fast inom kort. – En momsbeläggning skulle vara ”förödande”, säger Region Västernorrlands ekonomidirektör Lars Halén till Dagens Samhälle. Hyrnotan för vården har stigit kraftigt de senaste åren....

  • Posted oktober 22, 2018
  • 0
 • Inför årets influensasäsong satsar sjukvården på ett influensavaccin som ger bredare skydd

  Under förra influensasäsongen fick många ett influensavaccin som inte gav skydd mot just den influensastam som cirkulerade mest under vintern 2017/2018. I år satsar 19 av 21 regioner på ett vaccin som ger skydd mot alla influensastammar,...

  • Posted oktober 13, 2018
  • 0
 • Videotjänst för samtal med psykolog lanseras i Örebro

  Sjukvården har en brist på psykologer och det finns stora geografiska skillnader inom psykisk vård, samtidigt visar undersökningar att svenskarna mår allt sämre. Nu lanseras en mobil videotjänst med en unik matchningsfunktion mellan patient och psykolog i...

  • Posted maj 25, 2018
  • 0